<![CDATA[]]>

Alliansens förslag för att få fler växande företag

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 1 juli, 2015

I dag presenterade Alliansens partiledare ett jobbpaket för hur de gemensamt vill stärka framväxten av jobb i företagen.

Förslagen kommer ingå i partiernas budgetförslag till hösten, skriver Alliansens partiledare på Expressen debatt i dag.
Jobbpaketet presenterades i fyra punkter:

 • Mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i växande företag.
  Detta ska underlätta för småföretagens rekrytering av kompetent arbetskraft och göra det enklare att erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap.
 •  Införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna.
  Tiden företag lägger på administration ska genom detta förslag minska och istället bidra till att entreprenörer kan lägga mer tid på sin kärnverksamhet.
 •  Sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor.
  Förslaget ska bidra till att fler ges möjlighet att förverkliga sina idéer och skapa arbete åt sig själv och andra.
 • Reformera och effektivisera det statliga riskkapitalet så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital.
  Genom så kallade fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag.