<![CDATA[]]>

Värva utländsk kompetens till företaget

Gustaf Brickman

Publicerades: 22 oktober, 2012

Sverige är ett av världens populäraste länder för utlandsjobb, och hamnar på tionde plats i hela världen i jobbportalen Stepstones undersökning. Läs här i vilka länder man helst väljer Sverige som arbetsplats.

Över 150 000 jobbsökare har deltagit i Stepstones undersökning, som visar att Sverige är det mest populära landet i Norden om de jobbsökande får välja fritt.

– Sverige har ett gott internationellt ryckte och engelska är gångbart på flera svenska arbetsplatser. Undersökningen visar också att det finns ett stort intresse för utlandsarbete. Många ser det som en språngbräda för en internationell karriär, säger Charlotte Ulvros, marknadschef på Stepstone.

För Sveriges företagare innebär resultatet att det kanske är lättare än man tror att locka duktiga talanger från Europa och resten av världen. De nationaliteter som är allra mest intresserade av att jobba i Sverige är schweizare, engelsmän, amerikaner och tyskar.

Här är de populäraste länderna att jobba i:

1. USA
2. Storbritannien
3. Kanada
4. Australien
5. Tyskland
6. Schweiz
7. Singapore
8. Frankrike
9. Italien
10. Sverige

Och här är nationaliteterna som helst vill jobba i Sverige:

1. Schweizare
2. Engelsmän
3. Amerikaner
4. Tyskar
5. Kanadensare
6. Fransmän
7. Australiensare
8. Nederländare
9. Norrmän
10. Italienare