Tänk om vi går i konkurs? Guiden som leder dig bort från, eller igenom, konkursen

Josefin Wallin

Uppdaterades: 13 november, 2022
Publicerades: 18 november, 2022
Foto av: Adobe Stock

Hösten 2022 har vi kunnat se en kraftig ökning av konkurser. Här är guiden för dig som vill undvika konkurs – eller för dig som tryggt vill bli slussad igenom den.

Allt du vill veta (och det du aldrig vågat fråga)

”Vad händer om jag går i konkurs?” en tanke du säkerligen inte är ensam om att tänka. Kanske känner du att en konkurs skulle vara en lättnad, kanske är den ett måste – eller så vill du undvika den.

Jag är rädd för att gå i konkurs – vad ska jag göra?

Ett bra första steg är att ta tag i din ekonomi och kontakta din revisor. Eller motsvarande rådgivare som är insatt i företagets ekonomi och har god kompetens i hur man bör agera. Exempelvis en revisor kan ge goda råd för hur du ska göra. Det är också bra att ta den kontakten i god tid och diskutera dina farhågor. Ju tidigare du ser den krassa situationen i ekonomin, desto fler valmöjligheter får du ju. Sedan är det inget att sticka under stolen med att många tycker det känns jobbigt och pinsamt med en konkurs. Men det är tusen gånger bättre att agera i tid än låta det gå för långt och stå med skägget i brevlådan. Revisorn vet också hur du rent praktiskt ska gå tillväga oavsett om ni diskuterar en konkurs – eller inte.

Vad händer om jag går i konkurs?

Konkurs hos ett aktiebolag innebär att du inte längre kan betala sina skulder. Tillgångarna i bolaget tas då omhand och används för att i största möjliga mån täcka dess skulder. Du kan själv lämna in en ansökan om konkurs till tingsrätten – eller så kan någon du är skyldig pengar göra detsamma.Tingsrätten tar ett beslut om konkursen och utser samtidigt en person som tar om hand om det hela, en konkursförvaltare. Som fungerar precis så som namnet avslöjar, som en förvaltare av tillgångarna i konkursen. Den här personen beslutar också om företaget ska drivas vidare under avvecklingsfasen – eller ej. Det är också dennes ansvar att se över orsaken bakom konkursen och om det skulle föreligga någon brottslighet eller ej.

Vad händer när tingsrätten beslutat om konkurs?

När tingsrätten har beslutat att ditt företag ska försättas i konkurs så kommer nästa steg, Bolagsverket. Denna kontakt tas av tingsrätten och när konursen kommer hit så registreras konkursen. Skatteverket får även information om konkursen och tar bort bolagets F-skatt, moms etc. Under den här tiden lämnar ofta konkursförvaltaren in kontrolluppgifter men glöm inte att du fortsatt lämnar inkomstdeklarationen (du skattar fortsatt på inkomsten under konkursen).

Blir jag personligt ansvarig vid konkurs?

Företräder du ett aktiebolag så kan du bli personligt ansvarig för skulderna ni samlat på er. Det kallas för företrädaransvar och det kan även de i din styrelse ha. Det här händer då oftast om du varit oaktsam och försatt bolaget i en taskig ekonomisk situation med flit. Har du ansökt om i konkurs i god tid och skött allting snyggt kan det istället bli så att skulderna avvecklas.

När ska jag välja konkurs?

Du ska välja konkurs om du ser att ni inte kommer kunna betala era avgifter och skulder. Att göra detta i god tid är ett proffesionellt sätt att agera om man anser att det är den enda utvägen. Oftast föregås en konkurs av flera olika varningssignaler. Men! Kan det vara så att det är likviditeten som är problemet men det fortsatt går att driva företaget vidare. Det finns nämligen ett alternativ att utforska som kallas rekonstruktion. Ett alternativ som däremot inte alltid fungerar och inte alls är för alla företag. Rekonstruktion blir en andra chans och kan innebära att de du har fordringar till som du inte kan betala kan gå med på att skriva ner dina skulder. Detta för att kunna göra fler affärer med dig i framtiden.

Frågor och svar

Hur lång tid tar en konkurs?

Hur långt är ett snöre? Det tar olika länge för olika bolag (förstås). Ibland kan det faktiskt ta flera år att slutföra en konkurs.

Ett företag jag har gjort affärer med har gått i konkurs. Behöver jag anmäla något?

Nej, konkursförvaltaren tar reda på vilka som har fordringar i bolaget.

Vem ska få pengar först vid konkurs?

Oftast är det konkursförvaltaren (eller rekonstruktören) för att sedan följas av borgenärerna. Prioriterade fordringar efter detta är exempelvis löner och skatter. Oprioriterade fordringar får dela på det eventuella överskott som blir kvar efter att de prioriterade fordringarna betalats. Skulle du vara skyldig löner? Då gäller regler för den statliga lönegarantin vilket kan vara bra att veta. Då går staten in betalar löner. Denna möjligheten är förstås begränsad och sköts av Länsstyrelsen.

Vad händer vid konkurs?

Kan du inte betala dina skulder i tid så går företaget i konkurs. En konkursförvaltare utses av tingsrätten som i sin tur tar hand om tillgångarna och fördelar ut dem till de företaget är skyldig pengar. Konkurs innebär helt enkelt att ditt företag avslutas genom att dina tillgångar tas omhand för att täcka dina skulder.

Blir styrelsen ansvarig?

Ja det kan de bli. Styrelseledamöter har faktiskt ett ansvar att ha koll på ekonomin och att bolaget betalar in sina skatter och avgifter i tid. De ska också hålla koll så att bolaget inte förbrukar sitt eget kapital. Misstänker man att så är fallet så ska styrelsen ta fram en kontrollbalansräkning på bolagsstämman. Gör man inte det? Då kan ledamöterna bli ansvariga för skulder.

Läs också: Finansministern om det ekonomiska läget – det här påverkar företagare