Allt om höstens konkurser 2022 – lista över länen + drabbade branscher

Josefin Wallin

Uppdaterades: 24 oktober, 2022
Publicerades: 27 oktober, 2022
Foto av: Adobe Stock

Är hösten 2022 mer drabbad av konkurser jämfört med i våras? Svaret är ja. Här finner du antalet konkurser län för län. Vilka branscher har drabbats värst och hur ser trenden ut?

Läget för bolag i Sverige när det kommer till risk för konkurs bedöms som just nu som hög. Här granskar vi svenska aktiebolag län för län. Vilket län har de flesta konkurserna och vilken bransch är mest utsatt?

Läs: Driva företag i lågkonjunktur – så tar du rygg på företagen som lyckas

Fler konkurser i höst jämfört med i våras?

4554 konkurser har registrerats 2022* enligt Kreditrapporten.se. I september ökade antalet konkurser med hela 21 % – jämfört med samma period förgående år. Vilket innebär 512 konkurser under september jämfört med 423 samma månad 2021. Detta rapporterar SYNA som arbetar med marknadsinformation och kreditupplysningar. De kan också se att i två av de tre storstadslänen är utvecklingen ännu sämre än rikssnittet. Västra Götaland har exempelvis trots sin industritäthet en ökning av konkurser (jämfört med september 2021) på hela 51 %. Skåne följer den negativa trenden för storstadslänen med 40 % men Stockholm räddar upp siffrorna med en ökning på knappa 6 %.

* Ögonblicksbild och översiktsbild: Kom ihåg att siffrorna är avstämda senast 22 oktober 2022. Det innebär att fler konkurser givetvis fortsätter registreras. Vår artikel är en översiktsbild och ett stickprov som ger en god indikation på läget kring svenska konkurser hösten 2022.

Dessa branscher är hårdast drabbade i oktober

  1. Restaurangverksamhet 
  2. Byggande av bostadshus och andra byggnader 
  3. Slutbehandling av byggnader 

Källa: Kreditrapporten.se

Trenden med minskat antal konkurser har vänt

Creditsafe rapporterar i ett pressmeddelande om läget kring svenska konkurser i höst. Här kan vi se att trenden där vi sett ett minskat antal konkurser har vänt. Flera månader i rad har man istället kunnat mäta en kraftig ökning, vilket bedöms som ett trendbrott. En företeelse som spås fortsätta. För e-handeln har konkurserna ökat med 186 % i september (60% sett till hela 2022). En skrämmande siffra – men inte överraskande. När inflation och prisökningar drabbar svenskarna så är det nöje och onödig konsumtion som först får stryka.

Konkurser län för län

Här ser du antalet konkurser i september månad – jämfört med samma månad året innan. Du ser även antalet konkurser per år i respektive län. Notera att 2022 inte är avslutat ännu och därmed kommer fler konkurser att adderas till statistiken.

LänSep
2022 
Sep
2021
Årsbasis
2022
Årsbasis
2021
Blekinge864149
Dalarna10108689
Gotland511110
Gävleborg91589113
Halland1613110107
Jämtland523047
Jönköping1514103109
Kalmar1528267
Kronoberg957986
Norrbotten277057
Skåne8057538598
Stockholm1541461 4101 546
Södermanland810109103
Uppsala1020147132
Värmland1199492
Västerbotten9176981
Västernorrland1177472
Västmanland18910891
Västra Götaland8354532604
Örebro15159989
Östergötland159129108
Ej definierat22828
Totalt5104304 0184 278
Källa: Creditsafe