krisstöd till företag

Coronastöden ditt företag fortfarande kan söka 2021 – här är listan

Gustaf Oscarson

Publicerades: 15 juni, 2021
Foto av: AdobeStock

Flera av coronastöden har nu utgått men det finns fortfarande stöd ditt företag kan söka. Här går vi igenom de viktigaste coronastöden just nu och hur och när du kan ansöka om dem.

Vi kommer i huvudsak att fokusera på följande coronastöd som fortfarande är aktuella. Vissa behöver du ansöka om snart för att kunna använda.

  • Omsättningsstöd för enskild firma
  • Omställningsstöd till företag (baserat på omsättningstapp)
  • Stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)
  • Hyresstöd
  • Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader
  • Anstånd med skatteinbetalningar
  • Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga
  • Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för gåvor till anställda upp till 2000 kr

Tips! Hitta nya kunder i Coronakrisen – här är 8 smarta sätt

Omsättningsstöd för enskild firma och handelsbolag

Detta innebär omsättningsstöd för enskild firma

Omsättningsstöd för enskild firma kan användas av enskilda näringsidkare. För att kunna söka stöd för mars-juni 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kr per månad. 

Det finns ett motsvarande stöd för handelsbolag (med minst en fysisk person som delägare). Det stödet är utformat med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Går coronastöden fortfarande att söka?

Ja! Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare har förlängts till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021 samt mars-juni 2021. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Stödet kan sökas från den 1 juli till den 15 september 2021. Regeringen har aviserat en förlängning för stödet avseende juli-september 2021.

Läs mer: Så här fungerar omsättningsstöd för enskild firma

Omställningsstöd till företag som tappat omsättning (Aktiebolag)

Detta innebär omställningsstöd

Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Precis som tidigare ges stöd för en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader.

Stödet måste godkännas av EU-kommissionen.

Regeringen har också aviserat en förlängning av omställningsstödet för juli, augusti och september. Kravet på omsättningstapp föreslås vara 30 procent även för dessa månader

Går coronastödet fortfarande att söka?

Ja! Se ovan. Just nu kan du dock bara ansöka för mars och april 2021, och detta kan du göra till den 30 juni 2021 på Skatteverkets hemsida.

Läs mer: Mer om aktuella omställningsstöd här

Stöd för korttidsarbete (korttidspermittering) – kanske det viktigaste coronastödet

Detta innebär korttidsarbete (korttidspermittering)?

Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar.

För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det. Korttidspermittering kan vanligtvis beviljas som längst under nio månader i följd, därefter börjar en karenstid gälla. Under delar av 2021 gäller särskilda regler som innebär att arbetsgivare som redan har fått maximalt stöd ändå ska kunna få ytterligare stöd.

Går coronastödet fortfarande att söka?

Ja! Stöd för korttidsarbete gäller fram till och med 30 juni 2021. Regeringen har föreslagit att förlänga stödet ytterligare under månaderna juli, augusti och september 2021. Ansökan görs hos TIllväxtverket.

Läs mer: Stöd för korttidsarbete 2021 – här är nya reglerna

Hyresstöd

Detta innebär tillfällig rabatt för hyreskostnader

Det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för första och andra kvartalet 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Regeringen kommer även att undersöka förutsättningarna för ett hyresstöd för tredje kvartalet 2021.

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under första och andra kvartalet 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. 

Går coronastödet fortfarande att söka?

Ja! Hyresstöd för första kvartalet 2021 kan sökas under perioden 3 maj – 30 juni, så passa på. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast den 31 maj.

Regeringen har aviserat att hyresstödet avses förlängas till att även omfatta andra och tredje kvartalet 2021. Sista datum för ansökan planeras bli den 30 september. Sista dag för rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst planeras bli den 31 augusti.

Läs mer: Så fungerar hyresrabatt under corona

Statligt ansvar för sjuklönekostnader – så fungerar coronastöden

Detta innebär statligt ansvar för sjuklönekostnader

Listan på åtgärder är så lång att det är enklare för dig att läsa den direkt hos källan. Här läser du mer om det statliga ansvaret för sjuklönekostnader under Covid-19.

Går coronastöden fortfarande att söka?

Ja! Regeringen föreslår en förlängning av kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Åtgärden gäller för närvarande till den 30 april 2021 men regeringen har föreslagit en förlängning till 30 juni 2021. Mer om stödet finns att läsa på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer: Detta gäller för sjuklönekostnader under corona

Seriösa företag kan få anstånd med skatteinbetalningar

Detta innebär anstånd med skatteinbetalningar

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms. Det gör att företag som är seriösa, sköter sin ekonomi och inte har större skatteskulder kan stärka sin likviditet.

Går coronastödet fortfarande att söka?

Ja! Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anstånd kan också medges för årsmoms (en period) som redovisas under 27 december 2019 – 17 januari 2022. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år.

Läs mer: Här kan du läsa mer och ansöka om anstånd med skatteinbetalningar

Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga

Detta innebär sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga

För att undvika pandemins negativa konsekvenser för unga sänks arbetsgivaravgifterna för 19–23 åringar från 31,42 till 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023.

Går coronastödet fortfarande att använda?

Ja, se ovan. I Regeringens sjunde extra ändringsbudget för 2021 föreslog regeringen dessutom att arbetsgivaravgifterna för unga ska sänkas ytterligare under juni, juli och augusti 2021. Med det nya förslaget sänks arbetsgivaravgifterna för dessa unga ytterligare, till 10,21 procent, under juni, juli och augusti 2021.

Läs mer: Sänkta arbetsgivaravgifter – här är nya förslaget

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för gåvor till anställda upp till 2 000 kr

Detta innebär slopad förmånsbeskattning för gåvor

Under 2020 slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Skattefriheten ska ligga kvar även 2021 och nu fördubblas beloppsgränsen till 2 000 kronor under 2021.

Går coronastödet fortfarande att använda?

Ja! Regeringen har utfärdat den nya lagen så att den träder i kraft 1 maj 2021 och ska kunna tillämpas retroaktivt från 1 januari.

Ps. Gör som 10 000-tals företagare och följ Driva Eget på Facebook, Instagram eller LinkedIn för att få de senaste uppdateringarna om de aktuella coronastöden.