Svårt att sätta rätt pris? Se våra bästa tips om prissättning

Josefin Wallin

Uppdaterades: 9 mars, 2022
Publicerades: 22 mars, 2022
Foto av: Adobe Stock

Att sätta rätt pris är inte helt enkelt. Här kan du läsa om de vanligaste modellerna för prissättning – och hur du kan tänka när du prissätter din tjänst eller vara. Dessutom ger vi dig våra 6 bästa tips om prissättning.

Olika modeller för prissättning

 • Prissättning baserat på kostnad: En vanlig modell framförallt för företag som säljer produkter. Här sätts priset baserat på en produktionskostnad och ett önskat påslag. Ett vanligt misstag här är att man enbart ser på sin kalkyl över produktionskostnad och påslag och glömmer värdet för kunden. Kanske är din produkt faktiskt värd mer för kunden än din kalkyl visar?
 • Pris hos konkurrenterna och i branschen: En vanlig metod för att sätta pris på sin produkt eller sina tjänster är att snegla på prissättningen i branschen. Kom bara ihåg att inte stirra dig blind på andras prissättning utan utgå från den egna produktens eller tjänstens värde ut till kund. Din tjänst eller produkt kanske har fler värdefaktorer än konkurrenten. Därmed motiverar det ett högre pris ut till kund – och naturligtvis det omvända. Att de har fler värdefaktorer som motiverar ett högre pris än ditt.
 • Pris efter varan eller tjänstens värde: Hur värdefullt är det som du erbjuder och vad är kunden villig att betala? Det här har absolut ingenting med produktionskostnaden eller timpeng att göra utan vilket värde du tillför. Där värdet för kunden är det du prissätter.
 • Att inte alltid ha samma pris. Tänk exempelvis på alla stuguthyrare. En högre efterfrågan på sommaren motiverar ett högre pris än under lågsäsongen – så kan också du jobba.
 • Att inte ha samma pris till alla: Har du en kund som köper in mängder av timmar eller produkter? Kanske är deras pris därmed bättre – än den som köper sällan eller i liten mängd?
 • Rörligt eller fast: Rörligt pris är vanligt men svårt för många konsulter. Blir du mer effektiv tjänar du mindre – fast du levererar samma resultat. Fast pris innebär att du kan effektivisera ditt eget arbete och tjäna lika mycket pengar, men på färre utförda timmar. Risken är att arbetet tar längre tid än du tänkt, och att du då istället får ”jobba gratis” eller begära fler timmar hos din uppdragsgivare.

Hur sätter jag rätt pris?

 • Gör ditt förarbete innan du sätter ditt pris. Det gör du genom att göra en analys över vad det kostar att producera din vara, vad du behöver ha fakturera för att få ut önskad lön, vilka omkostnader som behöver täckas etc. Du bör också göra en konkurrensanalys, det vill säga en analys av vad dina konkurrenter tar betalt för liknande tjänst eller vara.
 • Priset du sätter ska i den mån som det är möjligt ligga på den nivå som kunden är villig att betala. Det är inte helt enkelt men det är mot det här målet man bör sträva när man sitter med sin egen prissättning. Hur värdet av din vara eller tjänst uppfattas på marknaden som i sin tur ligger till grund för din prissättning.
 • Utvärdera ditt pris. Håll koll på om priset du satt är för lågt eller högt och reglera försiktigt därefter. Du kan också göra en prisundersökning till ditt kundsegment. Det innebär att du skickar ut en undersökning kring vad kunden är villig att betala för en produkt eller tjänst som din. Dessvärre kan sådana här undersökningar vara missvisande. Detta så de bygger på ett ”föreställt läge” där kunden ofta är villig att betala mer – än om det vore på riktigt.

Testa vår kalkyl för prissättning. Använd vår interaktiva guide till att sätta rätt pris på tjänster med timdebitering – och få samtidigt tips och råd kring vad du ska tänka på för att ta bättre betalt. Till kalkylen för prissättning.

6 tips när du väljer ditt pris

 1. Var på alerten! Beredd att reglera dina priser kopplat till saker som efterfrågan, prishöjningar hos underleverantörer eller andra ökade omkostnader för dig.
 2. Priset du sätter bör inte vara prutbart. Värdesätt ditt arbete!
 3. Prissänkningar är inte att föredra. Det krävs en stor ökning av dina volymer att hämta hem en sådan. Kunderna vänjer sig också vid ett allt för billigt pris.
 4. Sätt pris efter värde och vad kunden är villig att betala snarare än efter enbart produktionskostnad eller din önskade timpeng. Många undervärderar sina tjänster och produkter i förhållande till vad kunden är villig att betala för värdet av dessa.
 5. När du sneglar på konkurrenten för att sätta pris – stirra dig inte blind på priset. Kanske har du fler värdefaktorer som gör att din vara eller tjänst kan motivera ett högre pris till kunden?
 6. Gör ditt förarbete innan du sätter ditt pris. Gör en analys av konkurrenternas pris och över vad du behöver ha in för att täcka dina egna omkostnader. Här stannar många i sina funderingar kring prissättning. Vilket är viktigt att inte du gör. Utan att du också funderar på vad marknaden är villig att betala för värdet av din produkt. Någonstans här bör du ha skapat dig en bild av vilket pris du bör lägga dig på.

Mer om vad du ska tänka på när du vill sätta rätt pris: Starta Eget-podden: Lär dig ta betalt på bäst sätt