Ordlista digital marknadsföring

Komplett ordlista för digital marknadsföring – lär dig alla termer här

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 27 januari, 2022
Publicerades: 2 februari, 2022
Foto av: Adobe Stock

SEO, SEM, CTA… Har du koll på alla termer och förkortningar inom digital marknadsföring? Om inte, spara den här ordlistan direkt!

A

A/B Test

Ett test av två versioner mot varandra för att få fram den version som ger bäst resultat. Det kan exempelvis handla om två olika versioner av nyhetsbrev, webbsidor eller annonser.

Adblock

Ett tillägg till webbläsaren som blockerar bland annat popup-fönster, banners och spårningsscript när du surfar på nätet.

Affiliate marknadsföring

När ägaren av en webbplats publicerar reklam och länkar till en annonsör mot provision för de köp som görs via de specifika länkarna.

Algoritm

En algoritm sorterar ut den information som troligtvis är mest relevant för användaren, utifrån vissa parametrar. Algoritm används ofta i sociala medier.

Alt-Text (Alt-Tagg)

En HTML-kod som beskriver vad en bild föreställer och används för att synliggöra bilden för sökmotorer. Alt-texter används ofta vid sökmotoroptimering eftersom det kan påverka hur en webbplats rankas av sökmotorerna.

B

Big Data

Handlar om så extremt stora mängder av data, att den är svår att bearbeta med de vanliga databasmetoderna. Big data samlas in och analyseras i realtid och kan användas för att skapa värde vid målinriktad marknadsföring.

Bounce Rate

Andelen besökare som gått in på en webbplats men lämnat sidan utan någon vidare interaktion. Bounce rate bör du använda som mätvärde när du analyserar trafik till din webbplats.

Branded Content

Innehåll som direkt skapar en koppling mellan varumärke och konsument. Syftet med Branded content är att skapa varumärkeskännedom genom fokus på värderingar snarare än att lyfta produkter eller tjänster.

C

Clickbait

Innehåll med syftet att fungera som en ¨klickmagnet¨. Ofta är det ett överdrivet eller vilseledande budskap som lockar besökaren att klicka sig vidare, för att tjäna så många klick som möjligt.

CMS (Content Management System)

Ett system som används till att publicera och hantera innehåll på en webbplats. CMS baseras på färdiga mallar som till exempel WordPress, och kräver inte kunskaper i HTML-kodning.

Content Marketing 

Innehållsmarknadsföring på svenska, ett strategiskt arbetsätt för att skapa innehåll som är värdefullt och relevant för målgruppen i de egna kanalerna.

Conversion Rate

Konverteringsgrad på svenska, det vill säga ett sätt att mäta antalet besökare som genomför en önskad åtgärd på en webbplats, som till exempel att handla.

Cookie

En textfil som samlar information om besökarens beteende på webbsidan. Informationen används för att göra sidan mer användbar.

CPC (Cost Per Click)

Det priset en annonsör betalar för ett klick, till exempel på en annons. Termen används vid digitala medieköp på plattformar som t.ex. Google och Facebook.

CPL (Cost Per Lead)

Det priset en annonsör betalar för ett lead. Det används även som affärsmodell där annonsören på förhand vet priset och betalar för varje genererad lead.

CPM (Cost Per Mille)

Kostnaden per tusen visningar. Termen används vid digital annonsering, ofta i samband med kampanjer kopplat till varumärkeskännedom.

CRM (Customer Relationship Management)

Ett försäljningsverktyg för att hantera kundrelationer. Det finns flera olika varianter, samtliga baseras på en systematisk process för att vårda befintliga och potentiella kunder.

CTA (Call To Action)

Innebär den åtgärd du vill att en besökare ska göra vid interaktion med ditt innehåll. Till exempel att genomföra ett köp eller klicka sig in till en webbplats.

CTR (Click Through Rate)

Visar klickfrekvensen, det vill säga andelen klick i förhållande till antalet visningar. CTA räknas ut genom att dela antalet visningar genom antalet klick.

D

Digitala Kanaler

Alla webbaserade sidor, plattformar, program etc. Inom kommunikation talas det ofta om hur budskap förmedlas digitalt i tex sociala medier, på Google osv.

DOOH (Digital Out Of Home)

En digital version av OOH (Se under O här i listan). Utomhusreklam i form av annonser, bild eller video som visas på digitala skärmar på torg, i köpcentrum, butiker, busshållplatser, torg etc.

Displayannonsering

Digital annonsering som sker inbäddat i annat innehåll bland webbsidor och appar.

F

Facebook Ads Manager

Ett verktyg där du skapar och optimerar kampanjer för marknadsföring på Facebook och Instagram.

Facebook Business Manager

Ett verktyg för annonsering på Facebook. Genom Business Manager kan annonsören hantera flera annonskonton och företagssidor.

Frekvens

Inom marknadsföring betyder frekvens antalet gånger en person har sett en annons i genomsnitt.

G

GIF (Graphics Interchange Format)

Ursprungligen ett bildformat för webben som är tacksamt att komprimera. Formatet utvecklades senare till enklare animationer – s k giffar. De används ofta som känsloyttringar på sociala medier och som rörliga annonser.

Google Ads

Googles annonsverktyg för Google och Youtube. Till Google Ads hör även Google Adwords.

Google Analytics

Ett gratisverktyg för webbanalys med spårning och mätning av trafik på en webbplats, analysering av besökarnas beteende med flera funktioner.

H

Hashtag (#)

Fungerar som sökbara taggar, där du kan kategorisera ämnen efter sökord. Används fortfarande flitigt på sociala medier.

I

Inbound Marketing

Innebär att du bearbetar din målgrupp genom att bjuda på värdefullt innehåll. Detta kan till exempel vara guider, whitepapers eller andra tips och råd. Du ger alltså kunden goda möjligheter att efterfråga dina tjänster istället för traditionell direktsäljande marknadsföring.

Influencer Marketing

Innebär att du tar hjälp av en influencer som marknadsför din produkt eller tjänst i sina egna kanaler. En duktig influencer har ofta ett stort inflytande över sina följares konsumtion.

K

Konvertering

När en besökare utför en handling på din webbplats som du definierat som värdefull. Till exempel genomför ett köp, fyller i ett kontaktformulär eller påbörjar en prenumeration.

KPI (Key Performance Indicator)

KPI betyder nyckeltal och är alltså ett viktigt mätvärde. Det har en tydlig koppling till ditt företags mål och resultat. Kan kan även brytas ner och mätas i exempelvis antal genomförda köp eller nya prenumeranter.

Källa – i Google Analytics

Ger dig en tydlig bild av varifrån dina besökare på webbplatsen kommer ifrån.

L

Landningssida

Den webbsidan en besökare landar på efter att ha klickat på en länk eller annons. Sidan är ofta utformad på ett sätt som uppmanar besökaren att gå vidare med tydlig CTA som att genomföra ett köp eller fylla i ett formulär.

Lead

En besökare som på något sätt visat intresse för dina produkter eller tjänster, som exempelvis ha laddat ner ett whitepaper. Alltså en potentiell kund.

Lead Generation

Att generera leads, på svenska. Det vill säga den process som får en besökare att konvertera till ett lead, som exempelvis att erbjuda besökaren värdefull och relevant innehåll i utbyte mot kontaktuppgifter.

Lookalike-målgrupp

En målgrupp som baseras på dina befintliga kunder. Annonser riktas då till en målgrupp med intressen och demografi liknande de som din redan befintliga målgrupp har.

M

Marketing Automation

Automatiserad marknadsföring som baseras på kundens digitala beteende. Relevant innehåll skickas ut automatiskt för att hjälpa kunden vidare i köpresan.

Metataggar

Ett begrepp inom SEO som består av textfält som vänder sig till sökmotorer. Bland annat Google använder sig av informationen i metataggar för att kategorisera en webbplats.

N

Native Advertising

Köpt redaktionellt utrymme på olika webbplatser och plattformar. Egentligen en renodlad annons – men utformad som en helt vanlig artikel.

O

Off Page

Ett begrepp inom SEO som innebär att du använder länkar från andra webbsidor in till din webbplats för att öka din relevans.

Omnichannel

Handlar om att skapa samstämmighet över flera olika kanaler. Kunden och användarupplevelsen är i fokus oavsett vilken kanal kunden använder.

On Page

Ett begrepp inom SEO som innefattar det arbetet du gör på din egen webbplats för att förbättra din rankning i sökresultatet.

OOH (Out Of Home)

Är precis vad det låter som; marknadsföring utanför hemmet. All traditionell utomhusreklam helt enkelt. Det kan vara alltifrån affischer i busskurer och på fastigheter, till annonser på elskåp och bänkar.

Organisk

Innebär att du publicerar något där innehållet sprids baserat på hur användare engagerar sig i from av kommentarer, delningar mm. SEO och innehåll i dina egna kanaler är exempel på organisk marknadsföring. Det är alltså motsatsen till när du betalar för att öka synligheten av ditt innehåll.

Outbound Marketing

Marknadsföring som har ett säljande budskap och som vänder sig till en bred publik. Till exempel genom kalla samtal eller traditionell annonsering.

P

Persona

En fiktiv person som motsvarar en typisk person i din målgrupp. Personas används för att beskriva målgruppen närmre för att därmed kunna kommunicera mer träffsäkert.

Paid Social

Betald marknadsföring i sociala medier.

Pixel (Spårningsscript)

En spårningskod som spårar besökarens handlingar på en webbplats. Pixeln kan även användas för att skapa lookalikes-målgrupper och återannonsera mot besökaren.

Programmatic

En automatiserad köpprocess av annonsutrymme på nätet, som sker i realtid. Idag köps majoriteten av all displayannonsering (inbäddad, digital annonsering) på detta sätt.

R

Retargeting /Remarketing

Marknadsföring som riktas mot användare som tidigare besökt din webbplats eller app.

ROAS (Return on Ad Spend)

Ett sätt att mäta och utvärdera lönsamheten i din annonsering. ROAS räknas ut genom att dividera annonsintäkterna med annonskostnaderna.

ROI (Return on Investment)

En term som redovisar avkastning på investeringar. ROI räknas ut genom att dividera nettoresultatet (vinsten) med kostnaden (insatsen).

ROMI (Return on Marketing Investment)

Mäter lönsamheten av en specifik marknadsföringskampanj med syftet att ta rätt beslut i kommande investeringar.

Räckvidd

Visar spridningen av ditt innehåll, det vill säga hur många personer som sett ditt innehåll eller din annons minst en gång under kampanjens livstid.

S

SEA (Search Engine Advertising)

Sökmotorannonsering på svenska, sammanfattar alla sökord som du köper för att ge bättre synlighet på sökmotorerna.

SEM (Search Engine Marketing)

Sökmotormarknadsföring på svenska, handlar alltså om att marknadsföra sig i sökmotorer. SEO och SEA går alltså under SEM.

SEO (Search Engine Optimization)

Sökmotoroptimering på svenska, innebär att du optimerar din webbplats för att rankas bättre i resultatet från sökmotorer. Det handlar bland annat om att optimera texterna på webbplatsen med relevanta sökord samt att få andra webbplatser att länka till sidan.

SMM (Social Media Marketing)

Digital marknadsföring i sociala medier. Till exempel marknadsförda inlägg eller avancerade annonser på Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter.

Social Selling

Innebär att du lyssnar hur användare av sociala medier pratar kring ditt företag eller din bransch. På så sätt kan ditt säljteam bygga verkliga relationer och finnas där vid rätt tidpunkt och erbjuda en lösning på användarens problem.

Storytelling

Innebär att du förmedlar ett budskap genom en berättelse som får dig att synas och höras. Syftet är att fånga publiken och få den att känna och förstå dina värderingar.

Sökord (Nyckelord)

De ord och fraser som du arbetar med på din webbplats för att sökmotorerna ska ranka dig högre för den målgrupp som använder de relevanta sökorden.

U

UGC (User Generated Content)

Användarskapat innehåll på svenska, är någon form av innehåll som konsumenten själv skapat i relation till din produkt/tjänst. Det kan vara att publicera ett blogginlägg eller en bild på produkten i sociala medier. En del bolag använder detta i sin marknadsföringsstrategi, t ex GoPro som utlyser tävlingar där användare kan ladda upp sina bilder och filmer som sedan väljs ut till marknadsföringsmaterial.

USP (Unique Selling Point)

Unik konkurrensfördel på svenska, är en unik nyckelfaktor som särskiljer ett företag, produkt eller tjänst från konkurrenter på marknaden.

V

Viralt

Innebär att något blir omtalat och får snabb spridning bland många människor. På så sätt får innehållet stor räckvidd och en viral spridning, exempelvis på sociala medier.

Visningar (Impressions)

Samtliga gånger en annons har visats under kampanjens livstid. Det kan innebära att en person har sett annonsen flera gånger.

VR (Virtual Reality)

På svenska virtuell verklighet – en miljö som är datorgenererad. Ett spännande sätt för dina sinnen att teleportera sig till en annan plats.

W

Word Of Mouth (Buzz Marketing)

Mun-till-mun-metoden på svenska. En marknadsföringsmetod där du som företag försöker få nöjda konsumenter att prata om din produkt/tjänst. Det kan vara ett effektivt sätt att sprida ett positivt rykte om ditt varumärke.

?

Saknar du någon begreppsförklaring? Hör gärna av dig så lägger vi till det du saknar i vår strävan efter en komplett ordlista för digital marknadsföring!

Fler tips inom digital marknadsföring