<![CDATA[]]>

4 skäl att välja aktiebolag

Maja-Stina Skarstedt

Uppdaterades: 29 maj, 2020
Publicerades: 9 november, 2015

Varför är aktiebolag ibland bättre än enskild firma? Ulf Bokelund Svensson, VD för kunskaps- och utbildningsföretaget Björn Lundén Information, berättar.

1. Om du har anställda eller lån
– Det finns några situationer när det är ett självklart val med aktiebolag, till exempel när risken för personligt betalningsansvar är stor på grund av låneskulder, hyresåtaganden, större leverantörsskulder, garantiansvar och utgifter för anställda. Vill man minimera riskerna för den egna ekonomin och familjens ekonomi är det aktiebolag som gäller, säger Ulf Bokelund Svensson. 

2. När du driver företag med någon
– Ett annat exempel är när man ska driva verksamhet tillsammans med någon eller några andra, då blir aktiebolag enklast och effektivast i jämförelse med att kompanjonerna har varsitt företag som samarbetar.

3. Om du har vinst på mer än 600 000 kronor
– Skattemässigt är enskild firma mest gynnat om vi pratar om normala inkomstnivåer och särskilt gynnsamt på vinster upp till 200 000 kronor tack vare cirka 10 procentenheter lägre socialavgifter. Men har företaget en vinst före ägarens uttag (löneuttag från aktiebolag respektive vinstuttag från enskild firma) på mer än 600 000 kronor, ja då är det aktiebolag som gäller. Detta eftersom man som ägare helst vill ligga på en lön upp till brytpunkten för statlig skatt (knappt 450 000 kronor) eller något högre, upp till högsta pensionsgrundande inkomst (knappt 470 000 kronor). Med arbetsgivaravgifter blir då kostnaden cirka 600 000 kronor. All vinst utöver 600 000 kronor kan då skattas fram i bolaget med 22 procent bolagsskatt och inom vissa gränser användas till lågbeskattad utdelning till ägaren (20 procent utdelningsbeskattning).

 4. Om du vill nyttja skattefria förmåner
– Aktiebolag blir också snabbt valet om ägaren behöver privat sjukvård som i bolaget blir en icke avdragsgill kostnad men en skattefri förmån för ägaren, vilket ger en stor ekonomisk vinst för ägaren gentemot att betala privat. Redan möjligheten som finns i aktiebolag att nyttja skattefria förmåner såsom skattefri motion och friskvård, julgåva och minnesgåva vid högtidsdagar för att fördelen med lägre socialavgifter i enskild firma äts ikapp.

– Detsamma gäller om man har lokal i bostaden som bolaget kan hyra, den kapitalbeskattade hyran och avdraget i bolaget ger ett klart bättre skattemässigt utfall än det lilla avdrag för lokalkostnader i bostaden som man kan få i en enskild firma. Att ha icke avdragsgilla kostnader är kanske inget man strävar efter men om man nu har det, till exempel överrepresentation, medlemsavgifter, förseningsavgifter eller gåvor, ja då är det mycket bättre att ha det i ett aktiebolag än i en enskild firma. Effekten i en enskild firma är densamma som att betala privat medan det i ett bolag ”bara” blir ett tapp på 22 procent (bolagsskatten).

Läs mer: