<![CDATA[]]>

5 myter som kan krossa ditt företag

Ebba Arnborg

Publicerades: 16 december, 2014

En ny svensk modell visar vad som gör dig till en vinnare i längden, och punkterar 5 myter som kan fälla dig. Se vilka här – och hur du ska tänka istället!

En ny svensk modell visar vad som verkligen gör att företag lyckas. Den presenteras i boken Organisatorisk resiliens (Studentlitteratur), som är resultatet av ett nytt forskningsområde vid högskolorna i Borås och Skövde.

– Det handlar om vad som krävs för att ge företaget uthållig livskraft så att det överlever på sikt, säger Margareta Oudhuis, forskare i arbetsvetenskap vid högskolan i Borås och redaktör för boken tillsammans med Stefan Teng-blad, professor i företagsekonomi vid högskolan i Skövde.

I stället för att ihärdigt köra på och jaga snabba effektiviseringar, gäller det att tänka på helheten, ständigt omvärdera din affärsmodell, försöka möta nya köpmönster, satsa på ny teknik och vårda dina relationer, menar forskarna.

Här ger de dig fem ”sanningar” du ska skrota – och råd kring hur du ska tänka i stället.

1. ”Förändring är undantag”
Tänk i stället: Förändring sker hela tiden. Bygg en stabil grund med tekniska, ekonomiska och sociala resurser så klarar du dem.

Tekniska resurser kan vara produkter, tjänster, produktion, tekniskt kunnande och innovationsförmåga. Tips: Sprid riskerna.

Ekonomiska resurser är likvida medel, finansiell balans, kassaflöde, lönsamhet, affärskontrakt och ekonomiska rättigheter. Tips: Stirra dig inte blind på vinsten, det du gör på kort sikt måste gynna dig på lång sikt.

Sociala resurser är relationer med kunder, medarbetare, leverantörer, samarbetspartners, ägare, finansiärer och samhället. Tips: Lyssna på alla intressenter.

2. ”Jag håller fast vid det jag kan”
Tänk i stället: För att lyckas måste du betrakta din omvärld, se vad som är på gång, tänka kreativt och anpassa dig efter det.

För att lyckas behöver du hålla dig uppdaterad om vad som händer i din omvärld, vara lösningsorienterad och lyhörd och vara beredd att agera snabbt.

Tips: Läs också Så håller du koll på vad som händer i din omvärld och vad andra skriver om dig.

3. ”Min produkt eller tjänst är viktigast”
Tänk i stället: Dina sociala relationer är minst lika viktiga – kanske viktigare. De kan skapa lojala kunder, engagerade medarbetare och stöttande investerare. Det påverkar också ditt varumärke positivt.

4. ”Alla kriser är av ondo”
Tänk i stället:
Kriser som hanteras på ett bra sätt kan leda framåt. 

För att lyckas hantera en kris behöver du:

  • Resurser att använda som en buffert.
  • Förmåga till samarbete – både internt och externt.
  • Att inte låta dig bli nedslagen – grip varje halmstrå.
  • Möjlighet att dra nytta av olika kompetenser.

5. ”Jag som grundare vet bäst”
Tänk i stället: Dina medarbetare är avgörande för att ditt företag ska lyckas. Även externa intressenter kan ha värdefull input. Företag med dålig internkommunikation drabbas ofta av ekonomiska problem, menar forskarna.

 Läs också: