<![CDATA[]]>

Antalet företagskonkurser nära historiskt låg nivå

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 2 juli, 2015

Företagskonkurserna minskade med 8 procent under första halvåret 2015 jämfört med samma period 2014. Det är en positiv trend 2015 men än är det för tidigt att säga att faran är över, det visar UCs senaste prognos.

Svenska företag överlever i högre utsträckning tack vare en stark inhemsk efterfrågan i kombination med försvagad krona och en något förbättrad världskonjunktur.

Antalet konkurser minskar av naturliga skäl mest i storstadslänen. Utvecklingen i övriga landet varierar men det finns vinnare även på landsorten. Bäst procentuell utveckling under 2015 första halvår, vad avser företagskonkurser, har Kronoberg, Dalarna och Gävleborg samt Blekinge län.

– Det är mycket glädjande att svenska företags överlevnadsförmåga fortsätter att stärkas och att antalet konkurser sjunker. Ur ett historiskt perspektiv börjar vi nu se väldigt låga konkurstal. Det gäller framförallt när man tänker på den stora ökning av antalet aktiebolag som vi haft under de senaste åren, säger Johan Hopstadius, UC.