<![CDATA[Foto: Patrick Trägårdh]]>

"Sänk försäljningsskatten för småföretag från 57 till 25 procent"

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 5 augusti, 2014

I sitt sommartal under onsdagen kräver centerledaren Annie Lööf skattesänkningar vid generationsskifte. Hon instämmer i Driva Egets krav på att ge skattelättnader för aktiva och inte passiva småföretagare.

När centern nu startar valkampanjen efter semestern med partiledartal i Nyckelviken i Nacka plockar partiet upp en orättvisa i skattesystemet som Driva Eget länge drivit:

Den som efter dessa fem år säljer företaget till sina barn får inte skattesänkningen. I stället kan det bli beskattning som lön, ofta med 57 procent i skatt.

Centern vill nu ta bort femårsgränsen och ge 25 procents skatt för alla, vilket skulle ge skattesänkning vid exempelvis generationsskifte. Detta krav kommer hon med i sitt sommartal under onsdagen. Men hon presenterade det redan i Rapport under tisdagen, då hon sa så här:

– Sveriges företagarkår är väldigt gammal och vi går mot en stor utmaning vid generationsväxling. Då handlar det om att vi måste ha en rättvis och neutral beskattning, det har vi inte i dag.

Hon har sett hur företagare som överlåter företagen på barnen missgynnas:

– Därför tvekar många att överlåta sina livsverk till barnen och säljer i stället till någon extern för att få lägre beskattning. Då menar jag att man förlorar själen i familjeföretagandet.

Förslaget med avskaffad femårsregel och nya regler vid generationsskifte är ett första steg för att göra om eller avskaffa 3:12-reglerna. Med sitt förslag förekommer centerledaren också den utredning om ägarskifte som tillsattes i våras och som i mars ska presentera ett förslag.

– Skattesystemet i dag premierar det anonyma ägandet på börsen medan familjeföretag och småföretag har en högre beskattning. Det tycker vi är fel, sa Annie Lööf i Rapport.

Hennes förslag är kontroversiellt eftersom moderaterna Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har sagt att de vill sätta stopp för skattesänkningar under nästa mandatperiod. Det går tydligen inte centerpartiet med på.

Hur stora skattesänkningar det handlar om kan Annie Lööf inte svara på.

– Det är inte så stora summor vi talar om. De beror på hur det här konstrueras och hur många som faktiskt väljer att sälja företaget inom familjen, säger hon.

I sitt sommartal i Nyckelviken i Nacka poängterade hon att fyra av fem nya jobb skapas i de små företagen och sa så här:

– Därför kommer Centerpartiet fortsätta att kämpa för de små företagens möjligheter. Vi går till val på att få rättvisare skatteregler när man som familjeföretagare vill sälja sitt företag till sina barn. Vi vill se lärlingslöner så vi får fart på lärlingsutbildningen, bredare YA-jobb så att fler kan få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och vi vill ha ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för att anställa unga människor, ner till 10 procent, sa hon i sitt tal. Dessutom vill vi få på plats kraftigt sänkta sjuklönekostnader redan från årsskiftet.