<![CDATA[]]>

Branscherna där lönsamheten ökar för småföretagare

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 22 juni, 2015

LRF Konsult har analyserat lönsamhet och utveckling bland landets småföretagare inom byggbranschen, transport & logistik, fastighetsbranschen och handeln de senaste fem åren. Trots vissa skillnader och problem ser lönsamheten för de fyra branscherna ut att öka under helåret 2015.

– Den positiva trenden indikerar att svenska småföretagare har en bra grund att stå på, och vi är fortsatt positiva inför framtiden, säger Maria Hallén, segmentschef Företag på LRF Konsult.

Handelns småföretag ökade sin lönsamhet mellan 2009 och 2013, för att sedan se den minska under 2014. Prognosen för 2015 pekar däremot på ett positivt trendbrott.

– Det finns en rad möjliga förklaringar till utvecklingen under 2013 och 2014. Småföretagare inom handeln påverkas både av större, internationella kedjors expansion runt om i landet samt av e-handeln som ytterligare bidrar till prispressen, säger Maria Hallén.

På grund av osäkerheten kring ROT-avdragets framtid passade fler svenskar på att bygga om i hemmet under 2013 och 2014.

– Många har dessutom sett värdet på sina fastigheter växa under de senaste åren och därmed fått ökat låneutrymme.  Detta i kombination med de låga räntorna har gjort det lättare att få fram pengar till renovering, med ökad efterfrågan på byggtjänster som följd, säger Maria Hallén.

Läs mer på LRF Konsult.