Vinstbegreppet är inte så tydligt som det kanske verkar. FOTO GETTY IMAGES

Det här är vinst – egentligen

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 25 mars, 2019
Publicerades: 4 februari, 2019

Begreppet vinst väcker en del förvirring. Märkligt, egentligen. Det borde ju vara det som är kvar när
alla kostnader är betalda. Men riktigt så enkelt är det inte alltid.

En del av förvirringen kring vinstbegreppet har uppkommit i samband med den politiska ”vinster i välfärden”-debatt som varit het under några år. Men utredaren Ilmar Reepalus förkastade förslag handlade inte om vad som skulle göras med det som var kvar på sista raden, utan om hur vinsten skulle begränsas – redan innan den blev vinst, så att säga.
För den som har aktiebolag är det ändå ganska enkelt: Vinsten är intäkterna minus kostnaderna. Du ser den i din resultaträkning om du tittar på raden ”periodens resultat”. Handlar det om ett helt verksamhetsår, står det ”årets resultat”.

LÄS OCKSÅ: ”SMÅFÖRETAGEN KAN BLI KRISENS VINNARE”

Denna vinst måste du betala skatt på. Från och med räkenskapsåret 2019 är bolagsskatten 21,4 procent, och sedan sänks den till 20,6 procent från 2021.
Vill du minska skatten måste du alltså se till att vinsten blir mindre. Enklast är att höja dina kostnader genom att köpa inventarier före årsskiftet. Det är förstås bara vettigt om du ändå hade tänkt köpa just dessa inventarier.
Det sista som görs i resultaträkningen är att överföra årets vinst (eller förlust) till balansräkningen. Det innebär i praktiken att resultaträkningen nollas och att företaget påbörjar en ny resultaträkning för det kommande året.

Huvudregel och schablonregel

Vinsten i ett aktiebolag kan tas ut och delas ut till aktieägarna, som då får betala en skatt på 20 procent av det utdelade beloppet. Alltså betydligt lägre än vanlig inkomstskatt. Observera dock att det finns rigorösa regler kring hur mycket man får ta ut som utdelning. Dels finns en huvudregel som baserar sig på hur mycket företaget har betalat ut i löner, dels ett schablonbelopp på 169 125 kronor för år 2018. För 2019 höjs det till 171 875 kronor. Så mycket utdelning kan du alltså ta ut till 20 procents skatt, förutsatt att du har pengarna i kassan. Dessa regler gäller fåmansaktiebolag, alltså aktiebolag där fyra eller färre personer tillsammans äger en majoritet i bolaget.

Den som driver enskilt företag har det inte lika lätt. Här finns ingen lön, det finns bara uttag. Det som är kvar när alla uttag är gjorda är ett slags vinst. Allt du tar ut till dig själv för egna utgifter, pensionssparande och liknande redovisas som uttag och inte som kostnader. I enskild firma räknas även skatten som ett privat uttag, vilket kan uppfattas som märkligt av många. Men så är det.
För att krångla till det ytterligare finns något som kallas räntefördelning. Den finns för att minska orättvisorna mellan enskild firma och aktiebolag när det gäller att få ta ut utdelning till lägre skatt.
Tack vare räntefördelningen kan en del av vinsten i den enskilda näringsverksamheten flyttas från beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet till beskattning i inkomstslaget kapital. Det kan ge lägre skatt.

Se upp för extra beskattning

Men pass på. Eftersom skatten är ett uttag, påverkas räntefördelningen. Tar du ut för mycket blir du beskattad extra för det.
Du betalar skatt på verksamhetens resultat, inte på hur mycket pengar du tar ut. Uttagen ska bokföras, men påverkar inte resultatet. Du får inte heller göra avdrag för uttagen. Det innebär konkret att du måste se till att det finns tillräckligt med pengar kvar på kontot när det är dags att betala preliminärskatt, moms och egenavgifter. Också det här regelverket brukar vara svårt att förstå för nyblivna enskilda näringsidkare.
Hur vet man hur mycket man vågar ta ut? Se där 10 000-kronorsfrågan för en ny företagare. Om du är helt ny är svaret: Ingen aning. Du får helt enkelt vara försiktig, och ta ut så lite som möjligt. Men en grov beräkning är att skatter och avgifter brukar uppgå till 40 procent
av vad du tjänar in (intäkter minus kostnader).

År två är det redan mycket lättare. Då har du en balansräkning att titta på. Gå till raden Summa eget kapital och se vad som står där. Om firman går bra står det minus framför siffran. Dessa pengar kan du använda, förutsatt att du har dem i kassan. Men tänk på att tills året är slut är siffran bara preliminär.

Karl Wennberg.

Vad gör företagare med sin vinst? Karl Wennberg är professor vid Linköpings universitet och hans forskning är inriktad på entreprenörskap och organisationsdynamik. Han har undersökt vad företagare gör med sina vinster.
– De allra flesta återinvesterar, eftersom ingen vet vad som kommer att hända nästa år. I praktiken innebär det att de lägger på hög inför kommande år. Om det går sämre kan de då använda vinsten för att kvitta mot förlust.

Generellt tar företagare ut så lite de kan för att klara sig, förklarar Karl. Ytterst få plockar ut höga vinster.
– De tänker att de kan ta ut det som utdelning senare, men då kan man åka på en skattesmäll som pensionär.
Då är det bättre att teckna en pensionsförsäkring i firman. Det sänker vinsten, men ger säkrare pengar den dag man inte orkar eller vill driva företaget längre.

AV INGRID KINDAHL