<![CDATA[]]>

Hur trivs dina anställda?

Camilla Björkman

Publicerades: 31 januari, 2010

Sex av tio anställda trivs med sin chef, det visar en ny undersökning. Men på alla plan är de inte lika nöjda. Läs här om undersökningen och vad du kan göra för att dina anställda ska trivas som bäst.

Är du småföretagare med en eller flera anställda? Då vet du hur viktigt det är för ditt företag att de trivs med sitt jobb. Och glädjande nog verkar faktiskt en majoritet av svenskarna göra det. Sex av tio anställda uppger att samarbetet och kontakten med den närmaste chefen är bra, det visar en ny undersökning från hälsoföretaget Previa.

Undersökningen visar även att 72 procent trivs bra med sitt arbete och nästan lika många, 70 procent, uppger att samarbetet och gemenskapen i det egna teamet eller den egna enheten är bra.

Men när det kommer till kompetensutveckling är de anställda inte lika nöjda. Bara var femte anställd tycker att de har mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Och drygt var sjunde anställd uppger att de har dåliga möjligheter till kompetensutveckling i sitt arbete. Dessutom tycker 7 procent tycker att de har dålig kontakt med sin chef.


Fem tips för gladare anställda


1. Tydliga mål. Det ska inte råda någon tvekan om vad organisationen vill uppnå, och hur varje medarbetare kan bidra.

2. Skapa delaktighet. Få medarbetarna delaktiga i beslut och ta vara på deras idéer.

3. Skapa utrymme för misstag. Driv ut rädslan ur organisationen genom att inte bestraffa beslut som visar sig vara felaktiga.

4. Lär av varandra. Uppmuntra kunskapsöverföring inom organisationen. Det är nästan gratis, och oerhört värdefullt.

5. Rekrytera rätt kompetens. Att vara rätt person på rätt plats skapar motivation.

Källa: Previa