<![CDATA[]]>

"Kan mitt AB köpa mitt HB?"

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 5 december, 2017

Om du har två bolag: ett aktie- och ett handelsbolag. Kan aktiebolaget köpa handelsbolaget och hur går man i så fall tillväga? 

I varje nummer av Driva Eget svarar våra experter på läsarnas frågor. Nu vill signaturen Anders veta hur han ska hantera sina två bolag.

”Jag har två bolag: ett aktie- och ett handelsbolag. Kan aktiebolaget köpa handelsbolaget och hur går man i så fall tillväga? Vad är nackdelar respektive fördelar?
/Anders”

Expertens svar:

Du kan överlåta din andel i handelsbolaget till ditt aktiebolag. Regler om överlåtelse av handelsbolagsandelar finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag.

Regelverket är till stor del dispositivt, vilket innebär att det gäller om inget annat avtalats mellan bolagsmännen. Om ni inte har något avtal som reglerar överlåtelse av era andelar krävs att övriga delägare i handelsbolaget samtycker till att ditt aktiebolag blir delägare. En ändring av bolagsmän måste sedan anmälas till Bolagsverket.

Beroende på din skattemässiga situation, till exempel om du betalar marginalskatt, kan en fördel med att äga ett handelsbolag genom ett aktiebolag vara att du som privatperson inte tar upp din del av ett eventuellt överskott i handelsbolaget varje år. Överskottet tas i stället upp i aktiebolaget till 22 procents beskattning.

Nettoöverskottet kan du sedan använda i aktiebolagets verksamhet eller dela ut till dig privat. Beskattning av utdelning hos dig privat beror på om du omfattas av de så kallade fåmansföretagsreglerna. Om du omfattas av dessa regler kan en del av utdelningar komma att beskattas i inkomstslaget tjänst. Man måste därför göra en bedömning av din skattemässiga situation varje enskilt år.