<![CDATA[]]>

Kassakrav hos torghandeln ”slag i luften”

Camilla Björkman

Publicerades: 11 mars, 2013

Regeringens förslag till lagändring, att även torghandlare ska ha kassaregister, är inte tillräckligt enligt Svensk Handel. ”Riskerar att bli ett slag i luften”, säger Bengt Nilervall på branschorganisationen.

Svensk Handel och Blomsterbranschens Riksorganisation har länge försökt få igenom att även företagare som bedriver torghandel ska behöva certifierade kassaregister.

– Idag sker en tredjedel av blomsterförsäljningen svart och många seriösa blomsterhandlare har redan slagits ut. Därför vill vi att lagen ändras snarast möjligt, säger Rolf Persson som är ordförande i Blomsterbranschens Riksorganisation, BRO.

Nu har regeringen föreslagit just detta som en ny lagändring. Men branschorganisationen Svensk Handel tror inte att det räcker för att stoppa det skattefusk som de menar sker på torgen.

Utöver lagändringen vill de även att företag som redovisar en omsättning under fyra prisbasbelopp ska omfattas av kravet på kassaregister. Svensk Handel stödjer Skatteverkets förslag på en gräns på två prisbasbelopp.

– Skatteverkets kontroller har visat på stora brister i bokföringen bland torg- och marknadshandlare. Många redovisar mycket låga intäkter vilket gör att regeringens lagförslag riskerar att bli helt verkningslöst, säger Bengt Nilervall.