<![CDATA[]]>

Torghandlare slipper inte kassaregister

Camilla Björkman

Publicerades: 9 mars, 2012

Alla som säljer på torg, marknader, gator, loppmarknader och mässor ska tvingas att använda kassaregister. Det går Skatteverkets förslag som nu lämnas till Finansdepartementet ut på.

Skatteverket har länge lobbat för att även Skatteverket torg- och marknadshandeln ska använda kassaregister, något de idag slipper. Nu lämnar de ett förslag till Finansdepartementet som ska driva igenom just det.

Syftet med förslaget är att skydda seriösa företag mot oschysst konkurrens från de torghandlare som inte redovisar alla sina intäkter.

Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket, säger att man har lyssnat på branschföretagen som menar att det blivit en snedvridning av konkurrensen när vissa slipper kassaregister.

– Förslaget grundar sig på att alla företagare ska konkurrera på lika villkor. Eftersom blomsterbutiken vid torget måste ha ett kassaregister så bör även blomsterbutiken på torget ha det, säger han.

Förslaget går ut på att undantaget för torg- och marknadshandeln tas bort vilket betyder att all försäljning på torg, gator, marknader, mässor, loppmarknader och tillfälligt utnyttjade lokaler måste ske med kassaregister.

Idag måste alla som har en omsättning på minst fyra basbelopp, för närvarande 176 000 kronor, använda sig av ett kassaregister. Skatteverket föreslår att gränsen sänks till två basbelopp, för närvarande 88 000 kronor.

– Samma villkor ska gälla för alla företag. Med kassaregister blir det dessutom betydligt enklare för företagen att sköta sin bokföring och göra rätt från början, säger Ingemar Hansson.