<![CDATA[]]>

Småföretagarna står sig i krisen

Camilla Björkman

Publicerades: 24 november, 2011

Småföretagarnas konjunktur har försvagats under det andra halvåret, visar en ny undersökning från Företagarna. Men samma studie visar också att småföretagarna är de som står sig bäst i krisen. Fyra av tio företagare tror att lönsamheten kommer att gå upp.

Svenska småföretagens konjunktur har försvagats under andra halvåret, visar Företagarnas småföretagarbarometer som görs i samarbete med Swedbank. Konjunkturindikatorn – som är en summering av nettotalen beställningar, omsättning och sysselsättning – sjönk från 96 till 83 i våras.

Men enligt Jörgen Kennemar, ansvarig för Småföretagsbarometern på Swedbank, står sig småföretagarna bäst. Han säger att det verkar som att försvagningen i den ekonomiska aktiviteten inte varit lika påtaglig i de mindre företagen som i de större.

– Och nivån på lönsamheten signalerar god motståndskraft i fall konjunkturen försämras, säger han.

Enligt barometern räknar småföretagarna med sämre tider det kommande året. Samtidigt räknar en tredjedel av företagen med att orderingången kommer att öka det närmaste året och att vart fjärde företag planerar att nyanställa, även om osäkerheten i bedömningen är stor.

– Hur det går för småföretagen avgör i hög grad hur djup krisen blir i hela ekonomin eftersom det är de små företagen som står för den dominerande andelen nya jobb, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Lönsamheten i småföretagen har förbättrats hos 37 procent av företagen under det senaste året. Lika många tror att den kommer att fortsätta stärkas under det närmsta året. Sex av tio företag tycker att lönsamheten är på en normal nivå, jämfört med vart annat företag i ifjol.

I Driva Eget nummer 5/2011 skriver vi om vilka möjligheter småföretagare har i lågkonjunkturen. Läs ett smakprov HÄR.