<![CDATA[]]>

”Sälj om du är pessimist – eller köp försiktigt”

Redaktionen

Publicerades: 2 augusti, 2011

På sex börsdagar dagar har aktieindex nu sjunkit med över 16 procent. Men inte behöver det vara för sent att sälja. Anders Anderssons råd är att göra vissa små förändringar av dina placeringar, men först efter noggrann eftertanke.

Fina vinstrapporter från de svenska bolagen, bra svenska konjunkturrapporter och politisk kompromiss för att lösa de akuta problemen i USA:s ekonomi hjälper inte. Börsen sjunker varje dag  – under måndagen med rekordraset 5,2 procent. Två saker tyder varje dag på att placerarna är både nervösa och osäkra:

  • Omsättningen är rekordstor – större än någonsin tidigare i år.
  • Kurserna åker jo-jo up och ned. När index drar sig mot nollstrecket passar många på att sälja, och då sjunker index.

Aktiemarknaden fokuserar nu på allt negativt – och det kommer dystra rapporter från USA, Europa och nu senast inflationsvarning från Kina. Det började   med  inköpschefsindex som tyder på minskad tillväxt och har fortsatt med negativa rapporter om eurokris med skuldproblem inte bara i Grekland utan också i Spanien och Italien.

Marknaden börjar se flera tecken på en inbromsning av världsekonomin och ser en kommande lågkonjunktur. När kurserna börjar rasa blir fler oroliga och vill sälja. En negativ spiral sätts igång – nedgång föder nedgång. Marknadens reaktioner är ofta överdrivna – både uppåt och nedåt.

Sedan årsskiftet hade kurserna på tisdagen gått ned med ca 24 procent. Trenden är likadan över hela världen, men starkare i Sverige än i många andra länder – trots att svensk ekonomi är bland de stabilaste i Europa.

Driva Egets Anders Anderssons råd är inte att bara ”sitta still i båten”, men det gäller att agera försiktigt och inte gripas av panik:

– Om du är pessimist så sälj aktier och aktiefonder, men bara en liten del och i olika omgångar. Tycker du att den senaste negativa reaktionen är överdriven så kan det vara köpläge. Men inte heller då ska man göra för snabba och för stora förändringar, eftersom läget är osäkert och eftersom ingen kan vara säker på vad som är rätt, säger han.

Vid många tidigare kursras har småspararna varit förlorare. Det har väntat i det längsta med att sälja. Och när de till slut gjort det har de stora aktörerna lurpassat och köpt. Vad  som är rätt den här gången är svårt att säga. Men när det till slut vänder upp brukar det gå nästan lika fort upp som det gått ned. Fast ingen kan veta säkert när detta sker.

Här utvecklar Anders Andersson sina råd och skriver om hur han själv gjort.