<![CDATA[]]>

Tuffa tider – gyllene tider

Karin Arnell

Publicerades: 16 november, 2011

Den svenska ekonomin tappar fart och många experter varnar för betydligt tuffare tider framöver. Men deppa inte. Som småföretagare är det ett gyllene tillfälle att anpassa verksamheten och i stället gå stärkt ur krisen.

Det råder ingen tvekan om att Sveriges ekonomiska tillväxt nu är svagare än normalt. Men åsikterna om hur allvarligt läget är går isär.

Chefsekonom Stefan Fölster påpekar i sin konjunkturprognos att det kommer att ta flera år innan Sverige och Europa återgår till normal tillväxt.

Enligt Svenskt Näringsliv är det ingen vanlig skuldkris, utan en strukturell nedgång som kommer att bli lång och djup. Samtidigt ligger det i en arbetsgivarorganisations intresse att vara pessimist nu när avtalsrörelsen drar igång.

Enligt denna beräknas Sveriges BNP i år växa med 4,1 procent, medan tillväxten därefter faller kraftigt till 0,2 procent 2012 och 0,9 procent 2013.

För småföretagare innebär det osäkra läget naturligtvis risker, men för den som navigerar rätt finns också stora möjligheter.

– Småföretagens styrka är att de är mer snabbfotade och har lättare att ställa om. När storföretagen står lamslagna och har fullt upp med att friställa personal och skära kostnader är det ett bra tillfälle för småföretagen att jaga nya kunder, säger Mats Assarsson, ordförande i FöretagarFörbundet.
 

5 råd för att klara en lågkonjunktur:

  1. Tänk framåt. Gör upp en plan för var företaget ska vara om ett, tre och fem år.
  2. Sprid riskerna. Det är riskabelt att vara beroende av ett fåtal kunder, särskilt i en nedgång när alla ser över sina kostnader.
  3. Fokusera på kärnverksamheten. Ta reda på vilka som är dina starka sidor och utnyttja dessa.
  4. Bevaka konkurrenterna. När andra skär ner kan du få nya affärsmöjligheter.
  5. Håll koll på kostnaderna. Kanske kan du hitta smarta samarbeten och minska utgifterna för inköp eller resor.

 I

Driva Eget nr 5/2011 kan du läsa ett större reportage om det ekonomiska läget för småföretagare och hur du kan trotsa krisen.