<![CDATA[]]>

Sveriges mäktiga kvinnor: Så krossar du glastaket

Ebba Arnborg

Publicerades: 6 mars, 2015

Bara 15 procent av Sveriges vd:ar är kvinnor och andelen kvinnor i ledningsgrupper minskade från 37 till 34 procent 2014, jämfört med året innan. Vad förenar de kvinnor som trots allt lyckats ta sig igenom glastaket? Här är framgångsnycklarna du kan lära av.

Ulrika Sedell och Lena Gustafsson tyckte att det behövdes fler kvinnliga förebilder. I deras nya bok Bortom Glastaket intervjuar de därför 26 ledande kvinnor, från Ulrica Messing och Kristina Axén Ohlin till Eva Hamilton.

– Det finns en obalans i ledningar och styrelser. Nu går det till och med bakåt visar ny statistik. Det behövs fler kvinnor på ledande befattning. Kvinnor finns, kompetensen finns. Problemet sitter hos chefer och rekryterare. Det är där det tar stopp. Hur man än vrider och vänder på det så är det chefen som säger ja eller nej till den som ska anställas. Det ligger ett stort ansvar på dem att göra den här förändringen, säger Lena Gustafsson.

Varför är det så? Tradition och beteende, menar Lena.
– Man väljer efter det man känner igen. Istället för att tänka på att vi behöver mångfald för att få igång givande diskussioner i ledningsgrupper och avspegla marknaden. Fiska inte i halva sjön när du rekryterar, uppmanar hon.

Hon menar att i mixade grupper och mixade styrelser, där minskar dolda agendor och risken för SCA-affärer.
– Man gör helt enkelt bättre och smartare affärer med mångfald och bredd, säger hon.

Lena har själv drivit eget sedan 1990, som medicinjournalist och inom KBT-terapi riktat mot ledarskapsträning under företagsnamnet Good Relations. Hon tycker absolut att det existerar glastak även för småföretagare.
– I de bästa av världar vill man tro att det handlar om beteenden. Men än så länge handlar det om obalans. Där kan vår bok fungera som sprängstoff.

Men hur har kvinnor gjort för att ta sig bortom glastaket? Det ville Lena och Ulrika få svar på i sin bok. Ganska snart kunde de se ett mönster. Utifrån det skapade de ett framgångsrecept med sju karriärnycklar och sju ledarskapsnycklar.

Här får du ett axplock av dem att lära av:

Karriärnycklar

Följ din egen kompass
Vad styr ditt intresse? Utgå från din passion, det som driver dig. Du måste tro på dina idéer, med äkta engagemang kommer du långt.

Välj chef
Det är chefen som lyfter fram dig, gör dig synlig i företaget. Det är avgörande. Som entreprenör handlar det om att välja uppdragsgivare och samarbetspartners.

Välj klätterställning framför karriärstege
Tro inte att vägen till framgång är en rak linjal. Det är en myt.
– Gemensamt för de 26 kvinnorna i boken var att deras karriärer inte var en lodrätt stege utan en klätterställning. Varefter man väljer och livet väljer, hoppa av, hoppa på, ta en paus och välja nytt. Det kommer alltid nya chanser och det går alltid nya tåg, säger Lena Gustafsson.

Låt nyfikenheten styra
Alla kvinnor i boken förenas i nyfikenhet och en ständig lust att lära nytt. Det handlar om att kunna ladda om sig själv, och se möjligheter. Som Lena Ollving på Micronic säger i boken:
– Jag tror att varje ny dag är den dag jag ska förändra världen… Och när jag sen går hem tänker jag fan det gick inte idag heller – men då går det imorgon!

Ledarskapsnycklar

Ha målet i sikte
Ha fokus på målet. Alla medarbetare måste känna till missionen och visionen och vad det verkligen betyder. De måste förstå vad de ska göra, varför företaget finns och vad som ska åstadkommas.

Skapa relationer som utvecklar affären
Involvera dina medarbetare. Bygg bra relationer, delegera och sprid god information. Se till att ha ett bra växelspel mellan att vara uppgiftsfokuserad och att bidra till att dina medarbetare växer. Det finns en föränderlighet i världen, se till att ditt företag går i takt med den genom att stärka kompetensen i företaget. Det minskar dolda agendor och ökar engagemanget.

Led ur konflikt
När konflikter uppstår behöver du som ledare kunna hantera dem rationellt och lösningsinriktat. Tydliggör spelreglerna, lyssna av organisationen och din grupp och agera tidigt om du upptäcker konflikter. Om du undviker eller rundar konflikter kan det leda till brister i lojalitet och ge näring åt härskartekniker eller en syndabockskultur.
– Vägled tydligt, med värme och vänlighet, genom konflikten – uttrycket ”stark i sak och mjuk i ton” är en bra guide. Det skapar ramar och inger trygghet, säger Lena Gustafsson.

Stå på stadig grund
Se till att ha självkännedom. Förstå varför du reagerar och agerar som du gör, och varför dina medarbetare reagerar och agerar som de gör. Då kan du få ett stadigt sätt att driva ditt företag, inte ett osäkert eller oroligt.
– Sätt av tid för din personliga utveckling. Det är en investering i ditt ledarskap, i ditt välmående och i din karriär. Att arbeta med sin egen utveckling kan man göra på en mängd olika sätt: meditation, terapi, att ha en mentor eller coach, att föra dagbok, läsa romaner, vara ute i naturen, umgås med vänner … personlig utveckling är livslång och du blir aldrig fullärd. Men investeringen ger alltid utdelning, säger Lena Gustafsson.