Ansökan om Omställningsstöd

Nu öppnar ansökan om omställningsstöd – här kan ditt företag ansöka

Gustaf Oscarson

Publicerades: 4 mars, 2021
Foto av: AdobeStock

Ansökan om omställningsstöd är äntligen öppen. Här går vi igenom när ditt företag kan ansöka, vilka kriterier som krävs och hur stort omställningsstöd ni kan få.

Omställningsstödet är ett statligt stöd till företag vars nettoomsättning har minskat ordentligt under stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021 (detta jämfört med motsvarande månader under 2019). För att få stödet ska den minskade nettoomsättningen vara en konsekvens av coronapandemin.

Om ditt företag har rätt till stöd kommer ni att få ersättning för mellan 70–90 procent av era inte redan täckta fasta kostnader. Maxbeloppet för omställningsstödet är 97 miljoner kronor. Och nu har alltså ansökan om omställningsstöd för dessa perioder äntligen öppnat.

(Om företaget söker stöd för fler än en av stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021 gäller maxbeloppet det sammanlagda stödet för samtliga stödperioder.)

Ansökan om omställningsstöd mellan 25 februari och 30 april

Ansökan om omställningsstöd för ovan nämnda perioder kan göras från den 25 februari till och med den 30 april 2021. Denna ansökningsperiod gäller alltså för omställningsstöd för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period.

Ansökan görs på Mina Sidor hos Skatteverket

När kommer pengarna för omställningsstödet?

Ambitionen hos Skatteverket är att betala ut omställningsstödet cirka en vecka efter att ansökan om omställningsstöd kommit in. Detta gäller förstås bara om ansökan är komplett och att det inte finns risk för en felaktig utbetalning. Utbetalningen av omställningsstöd sker till företagets skattekonto.

Se till att anmäla ett bankkonto – då betalas pengarna ut automatiskt så länge inte företaget har skulder på skattekontot.

Läs också: Nyheter i nedstängningsstödet – upp till 100% och även lönekostnader

Vilka företag kan skicka in ansökan om omställningsstöd?

För att kunna få del av omställningsstödet måste företaget ha redovisat en nettoomsättning på minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020.

Det lägsta stödet som beviljas är 5 000 kronor. Dessutom måste företaget:

  • bedriva näringsverksamhet i Sverige vid prövningstillfället
  • vara godkänt för F-skatt.

Andra krav för att få omställningsstöd

Ditt företag måste också uppfylla fler krav för att få omställningsstöd. Bland annat måste företagets nettoomsättning ha minskat:

  • Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent jämfört med samma period 2019.
  • November-december 2020: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
  • Januari-februari 2021: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Vår rekommendation är att skicka in ansökan om omställningsstöd snarast och samtidigt för alla de stödperioder som företaget har rätt till.

Vad gäller för omställningsstöd för mars och april 2021?

Regeringen har föreslagit att mars och april 2021 också ska vara månader som företag kan söka omställningsstöd för. Driva Eget uppdaterar kontinuerligt information om detta.

Läs mer: Detta gäller för nya omställningsstödet för mars och april 2021