nya Omställningsstödet

Detta gäller för nya omställningsstödet för mars och april 2021

Gustaf Oscarson

Publicerades: 22 februari, 2021
Foto av: AdobeStock

Det nya omställningsstödet för mars och april 2021 blir upp till 90 % av fasta kostnader för mindre företag. Här går vi igenom nyheterna och vad som gäller.

För att rädda fler jobb och företag ska det nya omställningsstödet för mars och april 2021 kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen. Detta efter en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, som meddelas av regeringen.

Förlängningen med det nya omställningsstödet innebär nu att omställningsstöd kommer kunna användas för perioder mellan mars 2020 och april 2021, alltså totalt 14 månader.

Det kommer att krävas ett omstättningstapp på minst 30 procent för att vara berättigad till stödet.

Nytt sätt att beräkna omställningsstöd

Från och med augusti 2020 beräknas storleken på omställningsstödet annorlunda jämfört med tidigare. Detta beror på EU:s regler. Den nya beräkningen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag. Den så kallade subventionsgraden kommer att vara 90 procent för små företag och 70 procent för större företag.

Ett företag kan få som mest 97 miljoner kronor i omställningsstöd för perioderna under augusti 2020 till april 2021. Totalt väntas det nya omställningsstödet för mars och april 2021 kosta 6,8 miljarder kronor.

Nya omställningsstödet för mars och april blir två olika stödperioder

Mars och april 2021 kommer att bli två olika stödperioder. Detta för att avräkningen ska fungera om det s k nedstängningsstödet skulle bli aktuellt.

Precis som tidigare måste det nya omställningsstödet godkännas av EU-kommissionen. Förhoppningen är att det förlängda stödet ska kunna träda i kraft så snart som möjligt efter respektive stödperiod utgång.

Hur beräknas det nya omställningsstödet?

Om ditt företag har rätt till stöd får ni en ersättning för mellan 70–90 procent av era så kallade ”icke-täckta fasta kostnader”. Med det menas företagets fasta kostnader (enligt tidigare definition) minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden.

Beräkning: Här kan du räkna ut hur stort omställningsstöd ditt företag har rätt till

När ni fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna.

De högsta subventionsgraderna gäller små företag under perioden november-april. Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år.


Aug-okt 20Nov-dec 20Jan-Apr 21
Minsta omsättningstapp40 %30 %30 %
Subventionsgrad75 %90 %90%
Källa: Regeringen

När betalas omställningsstöd ut?

När det nya omställningsstödet för mars och april betalas ut vet vi ännu inte. Tidigare har det tagit lång tid innan stöd har kunnat betalas ut.

Enligt Skatteverkets hemsida kan man ansöka om stöd fram till den 30 april 2021 för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period. Ansökan sker via Mina Sidor på skatteverket.se.

När Driva Eget den 22 februari 2021 går in på Mina Sidor och undersöker saken är dock tjänsten inte öppen. Vår rekommendation är därför att hålla koll på Skatteverket.se för att få veta när ansökan öppnar.

För stödperioden januari-februari 2021 kan ansökan om stöd ske först den 1 mars, enligt Skatteverket.

Tips: Läs mer om hur omställningsstödet fungerar här