Miljonärsskatt Magdalena Andersson Coronaviruset och nedstängningsstöd och coronastöd för företag

Nyheter i nedstängningsstödet – upp till 100% och även lönekostnader

Gustaf Oscarson

Publicerades: 24 februari, 2021
Foto av: Regeringskansliet

Det nedstängningsstödet för företag som regeringen aviserat förstärks nu, och även lönekostnader kan kompenseras för företag som inte kompenseras på annat sätt. Här är vad som gäller.

Regeringen meddelade den 23 februari att även lönekostnader kommer att räknas som en fast kostnad och därmed omfattas av kommande nedstängningsstödet. Syftet med detta är att trygga anställda med att ett ordentligt stöd, om det blir aktuellt för ett företag att stänga ned hela verksamheten.

Förhoppningen är att företag tillsammans med anställda ska kunna planera framåt och snabbt sätta igång verksamheten igen efter den eventuella nedstängningen.

Upp till 100 % nedstängningsstöd

Efter ändringen kan företag få ersättning för upp till 100 procent av lönekostnaderna vid en eventuell nedstängning. Detta i jämförelse med korttidspermittering, där täcker staten 75 procent av kostnaden och arbetstidsminskningen är maximalt 80 procent. Lönekostnader som kompenseras med stöd för korttidsarbete kommer inte omfattas av nedstängningsstödet.

Tips! Läs mer om korttidspermittering här

Vilka företag kan ta det av nedstängningsstödet?

Detta nedstängningsstöd riktar sig till företag som inte kan bedriva verksamhet som en följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen. Och som sagt ska man då kunna få upp till 100 procent av företagets fasta kostnader ersatta, beroende på hur mycket omsättning företaget har tappat. Takbeloppet är 75 miljoner kronor per månad.

Som vid alla stöd kräver nedstängningsstöd ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen. Detta kan innebära justeringar efter hand. Driva Eget kan i dagsläget inte heller säga när stödet enligt dessa premisser blir sökbart.

Läs också: Så ökar du företagets försäljning under corona

Vad menas med nedstängningsstödet?

Nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som det så kallade omställningsstödet där omsättningstappets storlek avgör hur stort stöd man har rätt till. Nedstängngningsstöd är dock mer generöst.

Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och tappat minst 30 procent av omsättningen.

Ikraftträdandet är enligt regeringen möjligt tidigast i början av april. Dock kan det tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet kan betalas ut kort därefter.

Tips! Här kan du läsa mer om vilka som omfattas av nedstängningsstödet