Nedstängningsstöd och Avstämning stöd för korttidsarbete

Avstämning ”Stöd för korttidsarbete” – så här gör du

Gustaf Oscarson

Publicerades: 24 juni, 2020
Foto av: GettyImages

Nu är det dags att göra en avstämning för det stöd du fått för korttidsarbete. Här går vi igenom hur avstämningen fungerar och hur du ansöker om fortsatt stöd.

Tre månader efter att din ansökan om stöd för korttidsarbete har godkänts ska du göra en avstämning. Vi samma tidpunkt kan du också ansöka om ytterligare stöd.

OBS! Om avstämningen inte skickas in i tid, är företaget skyldigt att betala tillbaka tidigare beviljat (och preliminärt) stöd. Så var noga med att göra detta i god tid.

Avstämning för stöd för korttidsarbete – här är det viktigaste du behöver veta

– Avstämningen äger rum efter den tredje stödmånaden. Om du alltså har fått stöd från mars ska du göra din avstämning i juni. Från startdatumet har du två veckor på dig att skicka in avstämningen. Den första avstämningsperioden är mellan 16-30 juni.

– I avstämningen ska du sammanställa hur utfallet blev under den period du ansökt stöd för. I det innefattas att du ska justera arbetad tid för de anställda som stödet omfattar. Det kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd, eller. att du blir återbetalningsskyldig eftersom ditt företag fått för mycket stöd utbetalt.

Kom ihåg: om du fått för mycket stöd utbetalt, räknas det av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd (som du gör samtidigt med avstämningen).

– Om du vil ansöka om ytterligare stöd för korttidsarbete, ska du alltså göra det samtidigt som du gör avstämningen. Du gör alltså ingen ny ansökan.

– Du får alltid en länk från Tillväxtverket när det är dags för avstämning.

Var skickar jag in avstämning för stöd för korttidsarbete?

Du loggar in på e-tjänster på Tillväxtverket. Tänk på att det är du som signerade ansökan som också kan se aavstämningen – men när du loggat in kan du dela avstämningenb med andra.

Logga in: Här loggar du in för att göra avstämningen för stöd för korttidsarbete

När ska jag göra min avstämning för stöd för korttidsarbete?

Det beror på när du började få stöd för korttidsarbete. I tabellen ser du vilka perioder avstämningarna sker.

Första stödmånadenAvstämningsperiod
Mars16-30 juni
April1-15 juli
Maj1-15 augusti
Juni1-15 september
Juli1-15 oktober

Film om avstämning för stöd för korttidsarbete

Avstämning om korttidsarbete – avstämningens olika delar

Del 1 – Dina uppgifter

I den första delen av avstämningen hittar du uppgifterna du lämnade i din första ansökan. Här finns bland annat vem som är kontaktperson och kontot du angav för utbetalning.

Här kan du se en film om hur du ändrar i första delen.

Del 2 – Avstämning

I den andra delen – avstämningen – stämmer du av utfallet av de första tre månaderna du fått stöd för korttidsarbete.

När du gjorde ansökan uppgav du dina anställda i en beräkningshjälp. Du ska nu lägga till dem i ett webbformulär. Om det finns behov, kan du lägga till nya personer och justera tidigare inlämnade uppgifter. Här ska du fylla i eventuell frånvaro och du kan även justera avtalsnivån till 80 procent för maj, juni och juli.

Läs också: Ansökan om omställningsstöd – så här gör du

Här är ett exempel från Tillväxtverkets hemsida:

Du sökte stöd för Julia, hon hade avtal om 60 procent, under mars och april. I avstämningen anger du hur Julia verkligen arbetat under de månaderna. Julia har inte haft någon frånvaro och korttidsarbetat 60 procent. Även om Julias arbetsmängd inte skiljer sig från den du angav i din ansökan ska du lägga till Julia och uppge det.

Här finns en film om hur du fyller i ”Del 2 – Avstämning”

Del 3 – Ytterligare stöd

Samtidigt som du gör avstämningen för tidigare utbetalt stöd ska du alltså fylla i om du har behov av ytterligare stöd. En förändring kan till exempel vara att öka stödnivån till 80 procent.´för maj, juni och juli.

Obs! Enligt Tillväxtverket ska du då registrera hela det stöd du önskar för den kommande avstämningsperioden, såväl det stöd du redan sökt för samt ytterligare stöd. I annat fall kommer du inte få hela stödbeloppet förrän vid nästa avstämning.

Här kan du se en film om hu du söker ytterligare stöd

Del 4 – Förlängning

När din första ansökan beviljades fick du automatisk godkänt att söka stöd i totalt sex månader. Om företagets ekonomiska svårigheter kvarstår på grund av Coronavirusets spridning, kan du ansöka om att bli godkänd för stöd i ytterligare tre månader. Totalt alltså nio månader.

Här kan du se en film om hur du kan förlänga tiden du får stöd för korttidsarbete