Nu är det stopp för muntliga avtal. Foto: Getty Images

Nu förbjuds muntliga avtal vid telefonförsäljning

Samuel Karlsson

Publicerades: 3 september, 2018

Från och med 1 september krävs en skriftlig bekräftelse för att ett avtal skall vara giltigt. Där med är det stopp för muntliga avtal vid telefonförsäljning. 

Om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Det är alltså inte möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning längre.

– Oseriösa och påstridiga telefonförsäljare har varit ett gissel i många år. Sverige har haft slappa lagar med EU-mått mätt. Vi har kämpat för detta länge, så det är väldigt välkommet att man nått politisk enighet, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, till TT.

Skriftlighetskravet framgår av distansavtalslagen och innehåller två led. För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud. Du är endast betalningsskyldig för produkter om du har gjort en skriftlig bekräftelse.

Inga muntliga avtal

Bekräftelsen av anbudet ska ges i form av ett papper, e-post, sms eller liknande. I bekräftelsen ska företaget också informera om att avtalet endast är giltigt om det skriftligt accepteras och att något betalningsansvar annars inte föreligger.

Om det inte finns någon skriftlig accept eller om den lämnades under samtalet är avtalet ogiltigt och du är inte betalningsskyldig.

Bestrid fakturan

Om du har fått en faktura på något som du inte anser att du har ingått avtal om ska du inte betala fakturan. Du ska bestrida fakturan. Det betyder att du skriver till företaget och berättar att du anser att fakturan är felaktig och varför den är felaktig. Spara alla handlingar du har fått av företaget och ta kopior av alla meddelanden du har skickat så att du kan bevisa att du har bestridit fakturan, enligt Konsumentverket.

Läs mer om hur du bestrider en felaktig faktura

Läs mer om bluffakturor här!