<![CDATA[]]>

Se upp när du avvecklar ditt företag

Anders Nyman

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 11 januari, 2016

När du avvecklar eller lämnar över din verksamhet, kom ihåg att avregistrera din enskilda firma. Annars riskerar du att bli uppringd av företagssäljare som hävdar att du saknar ångerrätt.

Tele­kområdgivarna varnade nyligen för en ökad mängd klagomål på försäljning av företagsabonnemang till personer med passiv näringsverksamhet.

–      Vi vill betona att om abonnemanget huvudsakligen används för privat bruk så är man konsument i lagens mening och har ångerrätt enligt lag även om operatören kallar det för ett företags­abonnemang, säger Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna.

Så är reglerna om du handlar som konsument

  • En konsument definieras som “en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet” eller förenklat: Tror du att du är konsument är sannolikheten stor att du är det.

Som konsument ska du innan köpet få följande information: 

a) Om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt.

b) Om tidsfristen och om övriga villkor för ångerrätten.

c) Om hur ångerrätten utövas.

d) Att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur du kan ta del av den.

Saknas någon av punkterna a) till d) förlängs ångerfristen till ett år, annars är ångerfristen 14 dagar från det att du ingick avtalet.

Du ska också få information om att du:

e) är skyldig att ersätta företaget för en proportionell andel av det avtalade priset för en tjänst som delvis utförts innan du utövar ångerrätten. Har du inte fått det behöver du inte betala, i stället har du rätt att få tillbaka pengarna du betalat för tjänsten.

  • Ångerrätten gäller inte för en tjänst som har fullgjorts, om du gått med på att tjänsten börjar utföras och att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts – det vill säga levererats till fullo – under ångerrättsperioden.