<![CDATA[]]>

40 nya senior-entreprenörer i veckan

Gustaf Brickman

Publicerades: 26 september, 2011

Första halvåret i år ökade antalet nystartade enskilda firmor med nästan 23 procent jämfört med förra året. Och det ska ses i ljuset av att det totala svenska nyföretagandet minskade med 15 procent under samma period.

– Det vi sett allt tydligare de senaste åren är att många som egentligen kunde ägna sig åt att vara pensionärer på heltid väljer att fortsätta ett aktivt yrkesliv. De äldre har ofta stor kompetens, ett brett nätverk och kunskaper som behövs i företag och organisationer. Den kombinationen ger dem utmärkta förutsättningar för företagande på hel- eller deltid, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

De äldres andel av nytt näringsidkande fortsätter alltså att öka. Under första halvåret i år var det bara i åldrarna över 65 och under 25 som registreringarna ökade. De äldres andel ökade från 4,2 till 5,1 procent och de yngres från 12,4 till 15,2 procent.

− Det är alltid tuffare för personer med maximal försörjningsbörda att starta eget. Familj och boende innebär ekonomiska åtaganden, som pensionärer och ungdomar ofta inte är lika tyngda av, säger Rolf Dahlberg.

De vanligaste branscherna bland 65-plussarna är konsultuppdrag, uthyrning av olika slag samt verksamhet inom byggsektorn. En annan vanlig bransch är redovisning. På topplistan finns även litterärt och konstnärligt skapande.