<![CDATA[Cecilia Dubergs åtta bästa tips. ]]>

Träna hjärnans muskelminne – 8 steg till framgång

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 10 oktober, 2017

Hjärnan är en muskel och du kan träna dig på att styra dina tankar – och må bättre samtidigt som du blir mer framgångsrik.

I nya boken Lejonagendan skriver Cecila Duberg om hur du kan träna din hjärna och undvika att hamna i invanda tankemönster. Här är hennes åtta tips till hälsa och framgång.

LÄS OCKSÅ: Ta kontroll med lejonagendan

1. Sätt intentionen

Varför driver du ditt företag? Vad är syftet? Och hur vill du att din vardag ska se ut?

– Många bommar de här frågorna trots att de egentligen är själva utgångspunkten för ens verksamhet, säger Cecilia Duberg som skrivit boken Lejonagendan. Men om det är friheten du vill åt, vad ska du i så fall med den till? Intentionen är allt! Här handlar det om att sålla bort brus.

2. Slappna av

Tre gånger om dagen. Så ofta tycker Cecilia att man ska försöka komma ner i varv. Gärna fler. Det handlar om att hitta en rimlig rytm för att kunna använda sina förmågor på bästa sätt. Här är mindfulness och meditation bra metoder för att snabbt hitta sitt lugn i både andning och själ.

– För mig är min morgonrutin jätteviktig. Att starta dagen på ett bra sätt. Jag tycker att vi ska skapa en bra dag varje dag. Detta kanske är provocerande för en del. Men de flesta av oss har faktiskt ett val – frågan är om vi ser det eller inte.

3. Skapa mål och mening

Identifiera meningsfulla mål som verkligen motiverar dig, inte resultat. Resultatmål och ”borde-mål” leder snarare en känsla av skuld eller skyldighet, och motiverar inte på samma sätt som mål kopplade till att lära och växa.

4. Engagera tankens kraft

Det snackas ju mycket om storytelling kring företag. Men nu ska du berätta din egen historia. Din inre historia. Utan att döma ut dig själv på förhand.

– Vad händer om du peppar dig självi stället? Undrar Cecilia.

Verklighetstesta dina tankar – stämmer de överens med verkligheten? Är de till hjälp? Eller behöver de åtgärdas?

5. Öka din EQ

EQ, emotionell intelligens, handlar om att lyssna in sin kropp och sina känslor. Kroppen kan inte ljuga, menar Cecilia. Frågan är bara om du är uppmärksam nog att höra signalerna. Om inte kan oro manifesteras i värk och spänning i kroppen – och till slut en depression.

 6. Sänk hinder

För att nå sina mål tänker många att man måste öka drivet. Jobba ännu mer. Men tänk om du kan sänka hindren? Identifiera dina hot. Är det ett jobbigt samtal? Klara av det direkt.

– Mod att sänka hinder är den enskilt viktigaste nyckeln till utveckling, förändring och en stark hälsa, säger Cecilia.

 7. Stabilisera framgången och livet

Stabilisera det du kan när det kommer till mat, sömn och träning. Du kan vara super-

bra på att sätta intention och mål, men tar du inte med dig kroppen på den resan kommer du ändå inte att få full utväxling. Bra rutiner är A och O.

 8. Reflektera och fira segrar

Cecilia skriver ner tre saker som hon är tacksam för varje kväll. Tacksamhet gör oss inte bakåtlutade, nöjda och lite mätta. Utan det handlar om att se glaset som halvfullt i stället för halvtomt. Möjligheter i stället för hot.

– Det är först när vi reflekterar som vi kan se saker ur nya synvinklar, säger Cecilia och hävdar att en gemensam sak för framgångsrika ledare är just förmågan att känna tacksamhet.