<![CDATA[Roger mår dåligt i sin chefsroll när en i personalen ifrågasätter honom inför kollegerna.]]>

”Han vänder personalen mot mig”

Redaktionen

Publicerades: 23 juli, 2016

Att vara ledare kan vara svårt. Extra svårt blir det om någon av ens anställda utmanar ledarskapet öppet inför kollegorna. Här ger Driva Egets psykolog Madeleine Gauffin råd kring hur man hanterar en sådan situation.

I varje nummer av Driva Eget hjälper ­psykologen och psykoterapeuten ­Madeleine Gauffin en läsare med företagarlivets mänskliga sidor – känslorna, relationerna och måendet.
Denna gång gäller det Roger som mår dåligt i sin chefsroll när en i personalen ifrågasätter honom inför kollegerna.

Rogers brev:

Jag heter Roger och har ett företag inom transportbranschen med sju anställda. Jag tycker att relationerna i gruppen har varit ganska bra genom åren.
Men nu har en av de anställda börjat opponera sig mot mig på ett sätt som känns olustigt. Det blir som att han utmanar mig om chefsrollen trots att det är mitt företag.

Han drar sig inte för att ifrågasätta det jag säger och på ett sätt som jag tycker känns nedlåtande. Det kan verka som att han skojar ibland, men jag läser in kritik mot mig som person.
Och han gör det gärna inför de andra anställda. Då kan det bli en lite konstig stämning och de verkar inte riktigt veta hur de ska agera. Om de ska skratta med eller inte.

Jag tycker att det känns som att han vill undergräva min roll som chef helt enkelt och jag vet inte hur jag ska hantera det.
Jag har aldrig varit den där chefen som försökt bli kompis med mina anställda så jag vet inte hur snacket går när de andra äter lunch ihop och jag inte är med.

Hur ska jag göra för att återfå makten och respekten från mina anställda utan att verka barnslig? Jag är så rädd att de ska uppfatta mig som snarstucken och desperat.
/Roger

Madeleine Gauffins råd:

Tack för ditt mejl med fråga. Härligt att du har ett företag där du också kunnat anställa andra.
Jag förstår att situationen är besvärlig. Din anställde har av någon anledning börjat vilja undergräva din position som chef.
Det gör han på olika sätt och det låter som att han lyckats med att få dig ur balans och ur din roll.

Det är inte bekvämt för någon att det blivit så här och balansen behöver återställas,
det vill säga du behöver ta tillbaka din roll som ledaren utan att det kostar dig något.

Hur började detta med din anställde som vill utmana dig? Hade det hänt något som gör att han känt sig felaktigt behandlad? Är detta hans beteende en hämnd mot dig för något han anser att du åsamkat honom?

Han opponerar sig, utmanar dig, är kritisk mot dig och ifrågasätter din roll. Helst verkar han vilja göra detta inför de andra på jobbet. Att det sker inför de andra gör dig ännu mer utsatt.
Dessa andra blir då besvärade och osäkra eftersom de inte vet hur de ska tolka det som händer. Det kan vid första påseendet te sig som ett skämt men ni alla vet att det ligger annat bakom.
Dina anställda skrattar med lite generade för de vet inte vem de ska alliera sig med.

Hur har din anställde kunnat skaffa sig den här makten över dig? Vad är det i dig som gör att du inte omedelbart har satt stopp för detta när det började?
Hur kommer det sig att du inte reagerat med att tydligt visa att du inte accepterar det som han driver?

Du blir osäker och rädd och vet inte hur du ska göra.

Känner du igen denna situation från när du växte upp? Fanns det då någon som hade ett grepp om dig och som gjorde dig osäker på samma sätt som nu?
Fanns det någon person då under uppväxten som betedde sig som din anställde nu gör? Som kritiserade dig, förlöjligade dig och som utmanade dig på ett nedlåtande vis? Har du varit med om mobbning som barn?

Ekon från det förgångna väcker samma känslor i oss nu som då en gång.
Det finns människor som likt en radar känner in våra känsligheter och som finner tillfredsställelse i att trycka på våra känslighetsknappar och skapa oro och osäkerhet i oss.
På så vis känner dessa förtryckare sig bättre när de väl lyckas hitta andra att trycka till. Har man varit mobbad eller utsatt som barn blir man lätt ett offer som vuxen för de som vill förtrycka andra.

Du behöver hitta din självklara vuxensida nu som gör att du kan resa dig upp och tala med din anställde. Vad är det du är rädd för när du tänker på att du ska göra det?
Att du ska uppfattas som överkänslig och snarstucken? Att du ska förlöjligas även av de andra?

Fundera lite mer på vad du fruktar. Du ska ta ett samtal på tu man hand med din anställde.
Du kan då tala om för honom hur du uppfattar honom; att han kritiserar dig, ifrågasätter dig och utmanar dig och att det inte är ett acceptabelt beteende.
Säg till honom att har han något han är missnöjd med så kan han tala med dig direkt om det.

Du behöver vara mycket tydlig med att det inte är okej att han fortsätter så här och att du inte accepterar det längre. Be honom förklara sig.
Om han låtsas som ingenting och försöker få dig att framstå som överkänslig så gå inte på det. Håll fast vid hur du faktiskt uppfattar det och var tydlig med ditt ställningstagande.

Nu är du vuxen och du behöver inte vara rädd för människor som beter sig illa mot dig. Du kan stå upp för dig själv, försvara dig och se till att ett oönskat beteende upphör.
All lycka till.