<![CDATA[Vad gör du när ex-maken kuppar ut dig från företaget?]]>

”Min ex-man bluffade ut mig från företaget”

Noshin Kardel

Publicerades: 7 november, 2017

Efter en konflikt med sin ex-man blev hon utmanövrerad från deras företag. Nu undrar hon om det gick rätt till. Vår expert svarar på hennes frågor. 

I varje nummer av Driva Eget svarar våra experter på ett urval av våra läsares frågor. Här får en kvinna som vill vara anonym svar på sina fråga angående ex-mannens hanterande av deras bolag.

Jag och min ex-man hade ett företag ihop. Jag var styrelseledamot, han var styrelsesuppleant. Vi hade en konflikt mellan oss, och han upprättade då ett extra bolagsstämmoprotkoll – utan min vetskap. Där ändrades så att hans flickvän står som ägare.

Hon är ledamot och hans syster suppleant. Detta var för cirka ett år sedan. Men jag vet att det är han som styr företaget.

LÄS OCKSÅ: Kunden backar kan jag få ersättning?

Men hade han rätt att ändra eller är det ett brott? Vad kan jag göra? Kan jag överklaga?

Efter detta skilde vi oss. Jag ville att vi skulle dela på företaget i en bodelning, men han lämnade företaget. I stället står hans flickvän/sambo som styrelseledamot för företaget medan han får försörjningsstöd (det får jag också). Företaget äger en fastighet där de två bor tillsammans. Jag tror inte att han vill dela företaget med mig. Han ger varken mig eller våra barn något ekonomiskt stöd.

Han har gjort fler saker, där jag inte heller vet om det är lagligt eller inte. Snälla, ge mig råd så som snart möjligt.”

/Skyddad identitet

Driva Egets expert Noshin Kardel Svarar: 

Det är på bolagsstämman som val av styrelse görs. Aktieägarna utser styrelsen om inte annat är föreskrivet i bolagsordningen. En styrelse väljs för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, men kan ändras genom omval på extratillkallad bolagsstämma under räkenskapsåret.

En extra bolagsstämma ska sammankallas om aktieägare av minst 10 % av aktierna kräver det. Kallelse till den extra bolagsstämman ska skickas ut till alla aktieägare senast 2 veckor före stämman. Det är alltså inget brott att utse ny styrelse på en extra bolagsstämma. Om det är så att du inte blev kallad till stämman kan du klandra bolagsstämmans beslut, men då ska detta ske inom 3 mån från beslutet.

Vid äktenskapsskillnad kan en bodelning krävas, detta är en lagstadgad rättighet. Detta innebär att du har rätt att kräva en hälftendelning av era nettotillgångar. Vid bodelningen utgår man utifrån de tillgångar och skulder som fann på brytdagen, dvs. dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten.

Var han kvar i bolaget vid den tidpunkten ska hans ägande i bolaget tas upp i bodelningen. Om din före detta make vägrar bodela kan du kräva att en bodelningsförrättare utses. Anmälan om detta görs till tingsrätt.

Du har även rätt att kräva din före detta make på underhållsbidrag för barnen. Underhållsbidrag kan fastställas i avtal eller av domstol om föräldrarna inte kan komma överens. Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidraget, eller betalar mindre än 1 573 kronor i månaden, kan den förälder som barnen bor hos få underhållsstöd från Försäkringskassan.

LÄS OCKSÅ: Fler expertsvar hittar du här