Andreas Odhage coachar dig till hur du förädlar ditt personliga varumärke.

Så finslipar du ditt personliga varumärke

Ebba Arnborg

Publicerades: 4 januari, 2017

Hur ser egentligen andra dig? Om du vågar fråga kan du få reda på både dina styrkor och svagheter, och sedan agera på informationen. Coachen Andreas Odhage har skrivit boken Bli ditt bästa jag, här är hans råd.

Att finslipa sitt personliga varumärke är viktigt, inte minst för dig som småföretagare som ofta är ansiktet ut mot kund.

– Det är viktigt för det handlar kort och gott om förtroende. Vilka signaler vill jag sända ut till min omgivning? Jo, bra signaler om att mitt varumärke är att lita på.

Genom att vara medveten om dina egna styrkor och svagheter har du lättare att göra det, menar Andreas.

– Förutsatt att du accepterar dina svagheter och är öppen med dem. Samtidigt som du ägnar dig mycket åt dina styrkor och är lite eftertänksam.

 Handlar det om att förändra mig?

– Du är den du är. Det handlar om att ändra eller minska påverkan av beteenden som är skadliga för din omgivning. Allt i syfte att bygga ditt personliga varumärke och stärka andras förtroende för dig.

 Här är Andreas tre steg för att slipa ditt personliga varumärke:

1. Gör en självutvärdering. Sätta dig ner med block och penna och fundera över vad du är bra respektive dålig på. Hur tror du att andra uppfattar dig?

2. Fråga andra om deras åsikt.

3. Påbörja din resa mot att bli ditt bästa jag.

 Vilka frågor ska jag ställa?

Andreas menar att bra frågor både vid självutvärdering och när du frågar vänner och kollegor kan vara:

– Hur skulle andra beskriva mig som person?

– Hur beskriver jag mig för andra?

– Vilka positiva/negativa egenskaper har jag?

– När/i vilka situationer visar jag dessa egenskaper (exempel)?

– Vad är jag bra på/inte bra på?

– Inom vilka områden kan jag utvecklas till det bättre?

 Men hur vågar jag fråga andra vad de tycker om mig?

Det här är ofta en bit i sin egen utveckling som vi tycker är läskig, menar Andreas:

– Negativ kritik kan göra ont. Särskilt om din självuppfattning skiljer sig mycket från andras uppfattning. Men det viktiga här är att inte bortförklara sig eller skylla ifrån sig. Tänk på att det du får höra är hur den andra personen uppfattar dig. Det är alltså ditt beteende som är grunden till denna uppfattning, inget annat.

webb-bli-ditt-basta-jag

I självledarskapsboken ”Bli ditt Bästa jag” ger Andreas Odhage sina bästa tips om ledarskap.

Börja med att fråga dina närmsta vänner eller din familj. De kommer troligtvis att vara något mindre ärliga för att inte såra dig, råder Andreas.

– Succesivt kan du sen vidga cirkeln av bekanta för att få reda mer information. Glöm inte att tacka dem du pratar med för den värdefulla informationen du fått.

 Hur tar jag det jag fått reda på vidare?

Om du har gjort en självutvärdering och frågat din omgivning vad de tycker om dig så har du ett fantastiskt underlag att utgå från, menar Andreas.

– Det är nu upp till dig att ändra beteenden som är skadliga för dig själv eller din omgivning.

Ta ett beteende i taget. Fundera över hur du ska hantera de situationer som du dagligen utsätts för med dina nya kunskaper. Vad kan du göra annorlunda? Våga testa nya tillvägagångsätt. Våga prioritera annorlunda. Våga lyssna på andra.

– Din resa till ditt bästa jag startar här. Men kom ihåg att förändring av beteenden tar tid och vi trillar alla tillbaka i gamla vanor då och då. Vi är inte sämre människor för det. Det är bara att resa sig igen. Påminna sig om sina nya vanor och köra på tills det blir en ny bättre vana.