Hur smittar coronaviruset covid 19

Hur smittar Coronaviruset (covid-19)? Och vilka är symtomen?

Gustaf Oscarson

Publicerades: 22 april, 2020
Foto av: iStock Photo

För att klara Coronakrisen och smittspridningen av Covid-19 behöver ditt företag ha alla resurser tillgängliga. Därför är det viktigt att du informerar dina medarbetare om hur Coronaviruset smittar och vilka symtomen är. Både för att medarbetarna ska hålla sig friska, men också för att de inte ska smitta andra.

Här går vi igenom allt du behöver veta.

Hur smittar Coronaviruset (Covid-19)?

Eftersom viruset är så nytt finns det fortfarande en del osäkerhetsfaktorer. Vi tar hjälp av informationen från Folkhälsomyndigheten för att få den senast uppdaterade informationen.

Coronaviruset (det heter egentligen SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Smittan överförs till slemhinnor i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser. Dessa droppar faller snabbt genom luften och når i allmänhet inte längre än någon meter.

Kan Coronaviruset smitta via ytor?

Detta virus kan också överföras via förorenade ytor. Detta kallas indirekt kontaktsmitta. Du och dina medarbetare kan därför inte utesluta att smitta sker även från föremål. Dock är det inte klarlagt ännu hur länge viruset kan överleva på olika ytor och föremål.

Olika förhållanden såsom luftfuktighet, temperatur och solljus, och även vilken typ av material det är, kan påverka hur länge viruset överlever.

Om du är noga med att hålla avstånd till andra medarbetare och kunder i offentliga miljöer och på arbetsplatsen, tvättar händerna ofta med tvål och varmt vatten, hostar och nyser i armvecket, undviker att röra vid ditt ansiktet (ögon, näsa, mun), och stannar hemma när du är sjuk, bidrar du till att minska risken för att smittan sprids.

Läs också: Hur skyddar jag mig själv och andra mot Coronaviruset (Covid-19)?

Vilka är symtomen på covid-19?

Covid-19 blir hos de flesta en luftvägsinfektion, och en rad olika symtom har förekommit. Men, det räcker inte med symtomen för att veta om det är covid-19 eller annan infektion. För det veta säkert krävs ett test, och detta måste hittills analyseras i laboratorium.

De symtom som rapporterats som de vanligaste är dessa (listan över symtom kan komma att uppdateras i efterhand.)

  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskel- och ledvärk

Den som blir sjuk i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därför också smaksinnet, under en period i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har nämnts som ett symtom.

De flesta som blir sjuka får lindriga besvär som kan komma gradvis, och som går över av sig självt med hjälp av egenvård hemma. En mindre del blir allvarligt sjuka, vilket visar sig i exempelvis svårigheter att andas och lunginflammation.

Om du känner dig det minsta sjuk, gör allt du kan för att stanna hemma. Sätt detta som en tydlig policy för alla företagets medarbetare. Informera också medarbetarna om att de ska ringa 1177 för sjukvårdsupplysning om de inte klarar sig med egenvård hemma.

Hur lång är inkubationstiden för Coronaviruset?

Med inkubationstid menas perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symtom. Detta bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. De flesta blir sjuka cirka 5 dagar efter att de smittats.

Kan jag smittas flera gånger av coronaviruset?

Ingen vet ännu hur länge man kommer att vara immun. Utifrån tidigare erfarenheter är bedömningen att immuniteten varar så länge att man inte kommer att smittas fler gånger under en och samma säsong.

Hjälper munskydd mot Coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten menar att munskydd inte behövs i vanliga situationer ute i samhället. Det är bättre att hålla avstånd till andra människor och att vara noga med att tvätta händerna.