Henrik Szentes hjälper dig att få koll på riskerna.

5 vanliga risker i projekt – så tacklar du dem

Samuel Karlsson

Publicerades: 16 april, 2018

För att ditt projekt ska bli framgångsrikt måste du vara medveten om risker och hur du bäst hanterar dem. Här är fem vanliga fallgropar och råden för att göra dem till möjligheter.

Känns det negativt att fundera över risker? Tänk om!
– För att våga starta och driva sitt eget företag måste man ha en optimistisk grundinställning, men också vara realist. Jag strävar efter att se varje situation med öppna ögon, och betrakta risker och potentiella problem som inspiration till en bättre väg framåt snarare än som hinder, det skriver Henrik Szentes, företagare och forskare inriktad på projektorganisationer i sin bok ”Tio klassiska risker i projekt – och hur man vänder risk till möjlighet”.

Här är fem risker och hur du bemöter dem, ur boken ”Tio klassiska risker i projekt”:

 1. Att ta för givet att man menar samma sak
  Enligt Henrik är den största gemensamma faktorn för att problem uppstår i projekt brister i kommunikationen. Skilda referensramar och erfarenheter gör att det går att tolka det mesta på olika sätt.

  Tips!Skapa en prestigelös och öppen kommunikation. Våga ställa en extra fråga om du själv inte förstår eller om någonting verkar oklart för motparten. Dokumentera det ni talat om, det ökar sannolikheten att ni tolkar informationen på liknande sätt och kommer ihåg vad ni menade, råder Henrik.

 1. Att tro att människor alltid fattar rationella beslut
  Våra beslut påverkas av intuition, medveten reflektion och känslor. Hur vi balanserar detta beror på en rad faktorer, som vår personlighet, dagsform och omgivningens attityder. Är vi passionerade gör vi ofta mer optimistiska bedömningar medan oro färgar analysen negativt, berättar Henrik.

  Tips!Var medveten om detta. Reflektera och kommunicera kring dina egna och andras drivkrafter i beslutssituationer.

 1. Att missa att många små tuvor snart välterstort projekt
  Utöver överenskomna krav dyker det ofta upp informella förväntningar, önskningar och idéer för projekt. Det är lätt hänt att tappa kontroll över budget och tidplan.

  Tips!Planera in en buffert.Om det under resans gång framkommer nya starka önskemål kan det vara rätt beslut att tillgodose dem, men låt det i så fall ske medvetet och strukturerat, råder Henrik.

 1. Att ha en färdig lösning på ett icke definierat problem
  Kartlägg alternativa lösningar istället för att alltid ta första bästa. Annars är det lätt att bli reaktiv, händelsestyrd och bara släcka bränder istället för att arbeta proaktivt, menar Henrik.

  Tips!Definiera problemet väl, sök kreativt alternativa lösningar och välj och vidareutveckla den som verkar bäst. Fundera först över vad skulle man kunna göra, bestäm sedan vad ni faktiskt ska göra.

 1. Att tänka nytt men göra som man brukar
  I till exempel en workshop är det lätt att tänka nytt, men när idéerna ska omsättas till handling är det lätt att tiden inte räcker till. Det kan sluta med att alla nya idéer får stryka på foten för beprövade lösningar.

  Tips! Se till att beskriva tydligt vad åtgärden innebär, vem som ska göra den och när den ska vara klar. Se till att redan från början sovra bland idéerna, råder Henrik.