Maxa din styrelse och få ett vinnande lag

Ingrid Kindahl

Publicerades: 21 mars, 2018

En professionell styrelse kan vara vägen till framgång för företaget. Så här bildar du ett vinnande lag.

Alla företagare vet hur lätt det är att få tunnelseende och bli allt för fokuserad. Hur kan företaget lyfta och utvecklas som du hade tänkt när du startade det?

Svaret kan vara att sätta samman en professionell styrelse. På det sättet får du in personer som är engagerade i ditt företag, som stöttar dig, som använder sitt kontaktnät för att öppna dörrar för dig och som vet vad som händer i omvärlden.

Låter det för bra för att vara sant? Det finns hakar. En är att du måste betala arvode. Man brukar räkna med minst ett prisbasbelopp per år. Men innan du slår ifrån dig, tänk på att: 1) om företaget börjar gå dåligt kan det bli ännu mycket dyrare att få det på fötter med hjälp av exempelvis konsulter och 2) en professionell styrelse som hjälper dig att expandera betalar sig snabbt.

Men det finns ytterligare en hake:

– En seriös ordförande kommer att börja med att vilja ha ordning och reda i alla dokument. Annars kan hon eller han inte göra sitt jobb och ta det ansvar som det innebär att vara ordförande. Jobbigt för dig, men värt besväret.

Det säger Suzanne, som är vd för Styrelseakademien Stockholm. Det är en förening inom den nationella organisationen Styrelseakademien, som är Europas näst största sammanslutning av och för styrelseledamöter.

Styrelse med alla ägare

Hennes rekommendation när det gäller styrelsesammansättning i mindre företag med få ägare är att alla ägare ska vara med, förutsatt att de är intresserade och engagerade. Utöver det behöver laget toppas med en eller två externa ledamöter. I ett litet företag kanske man begränsar antalet externa styrelseledamöter till en person – och då bör den vara ordförande.

– Annars kan den externa ledamoten allt för lätt bli rundad av ägarna. Undantaget är om styrelsen behöver ha in en expert för ett bestämt utvecklingsområde. Då kan det fungera om den är ledamot, eftersom den personens åsikter kommer att vara avgörande för vilka beslut som ska fattas, säger hon.

Ett annat gott råd från Suzanne är att bilda sin styrelse när företaget går bra. Den dag du får problem blir det svårare att hitta någon som vill ta det ansvar det innebär att vara styrelseledamot. Du kan till och med bilda själva styrelsen i flera steg genom att först identifiera någon kompetent person och låta den bli din mentor innan du ber henne/honom bli ordförande.

– Ett annat sätt att knyta värdefull kompetens till ditt företag är bilda ett advisory board, alltså en grupp personer du har förtroende för och samla dem kring strategiska diskussioner om ditt företag. I ett advisory board är deltagarna friare i sina tankar och idéer flödar ofta bättre. Det beror på att ett advisory board inte har samma formella ansvar som en styrelse.

Bland det viktigaste som en styrelse (eller ett advisory board) kan bidra med är att öppna dörrar till affärer. Vänta dig inte att din styrelseordförande ska bli säljare – det är ett operativt jobb som styrelsen inte ska ägna sig åt. Men det är mycket värt om din ordförande pratar om ditt företag på sociala medier, berättar om det i sina nätverk och tipsar dig om ingångar till nya kunder.

Omvärldsbevakning

En annan mycket viktig uppgift för styrelsen är att bedriva omvärldsbevakning. Som ledare hinner man inte alltid sätta sig in i hur konkurrenterna utvecklas och vilka innovationer som kan gynna eller hota företaget.

Förr eller senare är det dags att byta ut styrelseledamöter. Många ägare tycker det är svårt att be sin ordförande sluta. Efter några år blir man ju vänner. Men det finns ett oslagbart sätt att komma runt det:

– Bestäm en tidsperiod redan när du rekryterar personen, till exempel tre år. Då blir det naturligt för båda parter att utvärdera och antingen avsluta eller fortsätta, säger Suzanne.

Så till den avgörande frågan: Hur hittar man sin ordförande och sin ledamot? Men rekryterar på vanligt sätt, det vill säga skapar en profil och letar efter någon som passar in på den. Styrelseakademien har en kandidatbank, och det finns andra organisationer med liknande tjänster. Vissa rekryteringsföretag är specialiserade på styrelser.

Sedan kan man alltid leta i sina egna nätverk och till exempel anlita någon man tidigare har arbetat med.

– Störst chans att nå framgång har man om man söker utanför sin egen krets och hittar någon som ser med nya ögon på dig och ditt företag. Kom ihåg att en styrelseledamot kan sluta när som helst, antingen på ditt eller eget initiativ. Det finns inga uppsägningsregler, säger Suzanne.