Business office concept. Employee show work strategy plan for next week to chief manager

Därför ska du betala din styrelse (det här gäller)

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 13 augusti, 2019
Publicerades: 14 augusti, 2019

För styrelseproffset Helena Westin är det självklart att man ska betala sin styrelse. Styrelsearvoden är en investering som betalar sig, menar hon. Tänk så här.

I podden Business Hacks berättar styrelseproffset Helena Westin om sin syn på arvoden till styrelseledamöter. För henne är det ingen tvekan – en styrelseledamot som väljs in på grund av sin kompetens kommer att betala sig i längden. Det hade varit betydligt dyrare att köpa in den kompetensen från en konsult.

LÄS MER OM HELENA WESTINS STYRELSETIPS

Den som får betalt kommer garanterat att bidra med större engagemang i bolaget också, menar hon. Dessutom innebär ett styrelseuppdrag stort ansvar. Det är därför rimligt att ersätta någon för att bära detta.

Bolagsstämman avgör

Men om man ska betala ut styrelsearvoden och hur höga de i så fall ska vara beslutas av bolagsstämman.

Här kan man tänka på lite olika sätt. Man kan ha olika nivåer beroende på roll – ledamot eller suppleant, till exempel. I ett mindre bolag är det vanligt med arvoden på 1/2–1 prisbasbelopp för en ledamot, medan en ordförande kan få 1–2 prisbasbelopp.

Har man ett bolag som kräver större arbetsinsatser än normalt (till exempel under en uppstart) så kan man förstås anpassa arvodet därefter.

En del bolag väljer att av avlöna med aktier/optioner i stället för lön. Det kanske kan ses som ett lockande alternativ, men Helena Westin höjer ett varningens finger.

– I alla större bolag vill man i alla fall ha styrelseledamöter som är helt oberoende och som kan ta tillvara aktieägarnas bästa. Det kanske man inte kan om man själv är storägare, säger hon.

Arvode skattas som tjänst

Styrelsearvodet skattas som inkomst av tjänst. Det har varit lite delade meningar om det här tidigare, men 2017 kom ett utslag i Högsta Förvaltningsdomstolen där man konstaterade att ett styrelseuppdrag bara kan innehas av en fysisk person och att det utgör underlag för arbetsgivaravgifter.

Detta är en ordning som kritiserats och man har menat att det gör att personer som tidigare kunnat fakturera styrelsearvodet genom eget bolag nu kommer att fly styrelsearbete. Det finns också tecken på att saken ska prövas av HFD igen, men detta är alltså inte gjort ännu.

I vissa särskilda fall kan undantag göras från dagens regler. Läs mer om det på Skatteverket.se.

Ersättning för resa och logi i samband med styrelsemöte är skattefritt.

LYSSNA PÅ HELA SAMTALET MED HELENA HÄR: