<![CDATA[Fiskarna kan inte välja sina färger men det kan du. Foto. Getty Images]]>

Välj rätt färg och signalera vem du vill vara

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 14 februari, 2017

Vilka färger man omger sig med på jobbet skickar signaler till både till de som jobbar där och besökande gäster. Så hur vill du att dina kunder ska uppfatta ditt företag? Lär dig lite mer om färgernas psykologi.

Hur du väljer att inreda din butik, ditt kontor eller din mottagning kan påverka hur du själv – och dina kunder – mår och hur ditt företag uppfattas.

Att färger påverkar oss vet vi sedan gammalt. Men för att verkligen testa hur det funkar lät företaget Tork göra ett experiment. En testpatrull med personer mellan 18 och 70 år, utrustade med headset som mäter hjärnvågor, fick testa åtta olika miljöer i åtta olika färger. Varje miljö var inredd som en restaurang, och helt täckt i en monokrom färg på både väggarna, golv, möbler och porslin.

För varje färgexperiment blev gästen ombedd att dricka en dryck och äta en mini-macaron – identiska i alla avseenden med undantag för färgen, som matchade den omgivande miljön. Deltagarnas hjärnaktivitet och hjärtfrekvens mättes i alla olika färgmiljöer och för att kartlägga deras reaktioner fick de också fylla i en enkät.

– Goethe skapade den första färgteorin år 1810. Ambitionen med vårt experiment är inte att ifrågasätta befintlig teori, utan snarare att bidra med mer färgkunskap, specifikt avsedd för restaurangmiljöer, säger Catherine d’Hubert, på Tork i Europa.

Men svaren kan användas mer än bara när man inreder en restaurang. Analysen visade tydliga och återkommande mönster i hur humör och känslor påverkas av de olika färgerna. Till exempel stimulerar rött starka känslor och kreativitet, medan blått har en lugnande effekt.

– I det vita rummet var hjärnvågorna låga, en neutral färg som är som en tom duk för besökaren. Kanske passar det bra vid affärssamtal och möten där samtalet ska vara i fokus.

Har man möjlighet att variera i miljön vid olika tillfällen så är det bara en bonus.

– Gult gör att hjärnan går mot beta-området där fokus och problemlösning finns. Man får energi, säger Catherine. Hennes tips är att duka med gula detaljer eller blommor för att förstärka.

– Grön är däremot en meditativ färg, som är avslappnande och ger lägre puls. Kunderna varvar ner och hämtar ny energi.

Svart är däremot en komplex färg förklarar hon.

– Den ger utslag på allt utom beta. Det passar på det sofistikerade sammanhanget, men mindre bra vid affärssamtal där fokus och problemlösning behövs.

Text: Annika Rådlund

Det signalerar olika färger

Glädjande Orange 

Generellt ansågs orange modernt, roligt, och förknippat med glada upplevelser tillsammans med vänner och barn. Kan uppfattas som lite stressande och inte så lyxigt. Resultaten från hjärnvågorna och hjärtfrekvensen visade att orange kan vara ett mer neutralt val i stället för andra färger som upplevdes som ännu starkare, så som gult. Hjärnvågs-analysen indikerade också gamma-aktivitet, vilket är associerat med lärande och informationsbearbetning.

Uppiggande Gul

Gult är en spännande och rolig färg som skapar en uppfriskande miljö. Resultaten från hjärnvågsanalysen indikerade högre grad av upphetsning och medvetet fokus, men i extrema fall även högre nivåer av stress. Gällande hjärtfrekvens var både den genomsnittliga och maxnivån hög i den gula miljön. Färgen ansågs passande för frukostar, kanske för att höja stämningen och ge en energi-kick på morgonen.

Sofistikerat Svart

Svart uppfattades som lyxigt, modernt och sofistikerat, men samtidigt lite ogästvänligt och tråkigt. Resultaten från hjärnvågsanalysen indikerade högre nivåer av kreativitet och upphetsning, men också en lägre nivå av fokus – vilket gör det mindre passande för affärssammanhang.

Traditionellt brun

Brunt gav låga resultat på majoriteten av hjärnans våglängder, vilket indikerar att det är en neutral färg. Delta-våglängder och resultatet på hjärtfrekvensen visade att brunt också kan uppmuntra avslappning och den uppfattas som traditionell och neutral.

Meditativt grön

Hjärtfrekvensen var under genomsnittet i den gröna miljön. Färgen beskrivs som avslappnande, lugn och välkomnande. Det ansågs passande för lunch eller fika med människor man känner väl. En miljö för återhämtning och vila – snarare än en miljö för spänning.

Exklusivt Vit

Vitt stack ut och gav låga indikationer på hjärnaktivitet. Vitt upplevdes också som den bästa färgen för affärssammanhang. Färgen ses som lyxig och modern, men gav låga resultat på lustfyllda känslor såsom rolig och spännande. En färg lämplig för att skapa neutrala miljöer som inte distraherar från den aktuella uppgiften.

Lugnande Blå

Blått gav höga indikationer på delta-våglängder, vilket tyder på djupt avslappnade tillstånd. Theta-våglängder indikerar också kreativitet och emotionell kontakt. Blått beskrevs som välkomnande, lugnt och avslappnande. Blått ansågs passande för familjevänliga anläggningar, men inte lika lämpligt i affärssammanhang.

Romantiskt Röd

Rött framkallar starka känslor. Hjärnvågsanalysen visade att rött gav höga indikationer på delta- och theta-våglängder – vilket betyder stark emotionell kontakt och höga nivåer av kreativitet. Hjärtfrekvensen var också hög, vilket indikerar en stimulerande miljö. Kanske inte så förvånande var rött starkt förknippat med romantik och en kväll med drinkar. Men det finns även en spännande och rolig sida av rött.

Text: Annika Rådlund