<![CDATA[]]>

4 steg för att få grepp om din ekonomi

Anders Andersson

Publicerades: 5 mars, 2014

Ta grepp om företagets ekonomi. Det måste du även om någon annan sköter bokföringen. I fyra enkla steg får du här hjälp med att få koll på företagets utgifter, inkomster och skatter.

1. Beräkna intäkter och kostnader
Ordet budget kan låta avskräckande och krångligt. Så låt oss kalla det för vad det egentligen är – en kvalificerad gissning över vilka inkomster och utgifter företaget kommer att få under året.

Om du och ditt företag ännu inte gjort någon budget för 2014 så gör det nu. Det är ett sätt att tvinga dig själv att tänka efter hur framtiden kan bli och anpassa företaget efter dessa antaganden.

Se det också som ett sätt att tänka igenom hur du kan förbättra dessa tre delar och vara mer kostnadseffektiv.

  • Intäkter. Fundera över intäkterna månad för månad. Summera månadsinkomsterna för helåret.
  • Rörliga kostnader. Tänk efter vilka kostnader som ökar när inkomsterna stiger. Summera vad det blir för hela året.
  • Fasta kostnader. Gör en förteckning över de kostnader du har som är lika stora oavsett hur stora intäkterna är – exempelvis löner och lokalkostnader.

Dra sedan kostnaderna från intäkterna och du får en ungefärlig vinst. Justera budgeten under året – det blir ju aldrig precis som man tänkt sig.

Ta hjälp av vår excelmall HÄR. Där kan du testa hur det går med vinsten om du ökar intäkterna eller minskar kostnaderna.

2. Betala rätt skatt på smidigt sätt
Skatteverket fastslår varje år ett belopp som du varje månad ska betala in i sammanlagda skatter (egenavgifter, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt för dig med firma och bolagsskatt för dig med aktiebolag). Denna F-skatt grundar sig på dina egna beräkningar i en preliminärdeklaration.

Om du ingenting gör har du för 2014 troligen fått en F-skatt som är något högre än skatten enligt senaste deklarationen. Är den för hög så gör snarast en ny preliminärdeklaration.

Om du då är lite pessimistisk och anger lägre intäkter än för 2013 får du lägre F-skatt. Blir resultatet sedan bättre än i preliminärdeklarationen får du naturligtvis betala extra skatt senare, men du har fått skattekredit.

Sådan skattekredit kan små företag också få på grund av nya momsregler som infördes förra inkomståret. Momsen ska nämligen inte längre räknas in i F-skatten utan redovisas separat på en särskild blankett. För dig som har mindre än en miljon i årsomsättning betalas momsen nu årsvis i efterskott och inte i din vanliga deklaration.

Momsen för 2014 betalas då inte förrän i maj nästa år (i februari om du har affärer med något EU-land). Förtryckta momsblanketter skickas ut i januari varje år.

Har du högre omsättning än en miljon men lägre än 40 miljoner måste du redovisa och betala in moms varje kvartal.

Via banken kan du se till så att F-skatten betalas in automatiskt från ditt bankkonto på rätt dag. Då riskerar du ingen straffränta.

3. Dra ned dina kostnader
Det finns ett löjligt enkelt sätt att förbättra både den privata och företagets ekonomi – att skaffa sig koll på utgifterna.

Enbart genom att vara medveten om vart företagets och de privata pengarna tar vägen blir du automatiskt mer kostnadsmedveten. Utan att du tänker så mycket på det undviker du att betala för sådant som du inte har direkt användning av.

Se över så att du har de mest prisvärda elabonnemangen, teleabonnemangen och försäkringslösningarna. Genom att jämföra olika leverantörer med varandra och välja det mest prisvärda kan du sänka kostnaderna med tusentals kronor. Att omförhandla avtal är ofta något av det mest lönsamma man kan göra i sitt företag.
4. Fakturera smidigt och snabbt
Det är viktigt att se över likviditeten och kassaflödet i ditt företag. Med det menas att du bör ha en jämn ström av pengar in och ut i företaget under året.

Om du är konsult och jobbar länge med stora kunder utan att få in intäkter kan du få likviditetsproblem och kanske måste ta bankkrediter som tär på företagets ekonomi. Gör därför upp med storkunderna om att få delfakturera längre uppdrag.

För all fakturering är grundregeln att man ska fakturera så snabbt som det går, direkt vid leverensen om du säljer varor. Se till så att betalningstiden är kortast möjlig och skicka påminnelse direkt när kunden drar över tiden med betalningen.

Kanske är det dags att se till så att dina faktureringsrutiner är anpassade till den senaste tekniken med molntjänster och automatisk integrering med bokföring och deklaration i de dataprogram som förbättras år för år.

I webbkursen Bästa greppet om företagets ekonomi ger Anders Andersson mer hjälp i filmer, bildspel, ljudfiler och texter. Läs mer och beställ här!