<![CDATA[]]>

6 råd för sänkt låneränta

Anders Andersson

Publicerades: 1 februari, 2009

Sänk din bolåneränta. Se efter i  Driva Egets färska lånetabeller var räntan är lägst. Ta sedan hjälp av Anders Anderssons råd för att pruta ned den ytterligare.

Bankerna har på ett drygt år smyghöjt sin räntemarginal med en hel procentenhet. Förklaringen till att bankerna steg för steg höjt denna räntevinst måste vara att kunderna inte protesterat tillräckligt och att konkurrensen varit för dålig.

Tidigare var det statens lånesinstitutet SBAB som såg till så att konkurrens fungerad skapligt.  SBAB hade direktiv från ägarna, alltså i praktiken finansdepartementet, att vara prisledande. Detta pressade storbankerna att följa efter.

Direktiven om att ha denna ambitionen har nu tagits bort. Finansdepartementet vill ju öka vinsten i SBAB, nu när SBAB snart ska säljas ut. Så finansminister Anders Borg, som nu klagar på de höga boräntorna, har delvis själv orsakat problemet.

SBAB har snarare gått åt andra hållet och skapat en konkurrens som är skenbar.  När man gör jämförelser mellan olika boräntor kan man nämligen tro att det finns konkurrens mellan väldigt många aktörer. Men det är bara som det ser ut. Samtliga dessa aktörer har nämligen exakt samma ränta och samma lån, eftersom de bara är återförsäljare åt SBAB:

Ica-banken, Ikanobanken, Bank 2, GE Money Bank, Salus Ansvar och nu senast Nordnet.

Dessa har heller ingen prutmån. Därmed går det nu ofta att få lägre ränta i storbankerna, eftersom man där kan pruta ned de officiella räntor som anges i olika tabeller.

När nu svenska staten inte längre har någon prispressare får vi kunder ta på oss den rollen.  Så om du har en rörlig boränta eller en tremånadersränta så bör du se efter vad den räntan var i september förra året.

Här är  sex bra råd när du ska sänka lånekostnaden:

1 Kolla riksbanksräntan
Om du har ett lån med rörlig ränta så bevaka riksbankens ränteförändringar. Se till så att din ränta efter bara några dagar sänks lika mycket som styrräntan, och att den inte höjs för mycket när styrräntan höjs. Med tremånadersränta bör du hålla koll på vad som händer efter tre månader.

2 Pruta
Om du ska ta nytt lån eller göra om en bunden ränta till rörlig så pruta.

3 Spela ut bankerna
Börja med att kolla räntan här.  http://www.driva-eget.se/lan Ta med dig en utskrift av en räntetabell därifrån. Kräv den lägsta räntan eller lägre. Tänk på att det finns prutmån på de storbankernas angivna räntesatser. Spela ut banker och bolåneinstitut mot varandra.

4 Hota med att flytta
Hota med att flytta bankkonton, depåer och alla bankaffärer om du inte får sänkt ränta i banken där du är kund. Gå sedan till en annan bank och erbjud dig att flytta alla affärer dit om du får sänkt ränta.  Ju bättre kund du är desto bättre förhandlingsläge har du.

5 Minska amorteringen
Om du har svårt att klara amorteringarna kan minskad amortering eller amorteringsfrihet  under en period vara viktigare än sänkt ränta. Tänk på att det ligger i bankens intresse att du ska klara av att betala tillbaka dina lån.

6  Slå ihop lån
Försök få baka in dina kontokrediter och smålån i bolånet, som har lägre ränta än alla andra lån. Sådant kan för en del var ännu viktigare än sänkt ränta. 

ANDERS ANDERSSON