Allt svårare för småföretagare att få betalt

Camilla Björkman

Publicerades: 13 augusti, 2010

Svenska storföretag betalar inte sina underleverantörer i tid, vilket kan betyda ekonomisk kris för de småföretagare som lever på marginalen. En ny undersökning visar att hela sex av tio småföretag tycker att det har blivit svårare att få betalt.

Driva Eget har tidigare rapporterat om svårigheten för småföretagare att få betalt av storföretagen. Nu bekräftar en ny undersökning från Svensk industriförening att sex av tio småföretag upplever det som mycket svårare att få betalt.

– Vi får ju längre betalningstider själva, låg likviditet och svårt att betala våra egna leverantörer, säger Polyamps vd Eric Östlund till TV4 som är underleverantör till flera större företag.

Idag rör det sig inte längre om 30 dagar, utan ofta om 120 dagar eller mer. Enligt Anders Ekdahl, VD för Svensk industriförening är det inte rimligt att små industriföretagare ska agera finansiär åt sina kunder.

För att ta itu med problemet föreslår EU en kreditgräns på 30 dagar.

– Vi vill helt enkelt förhindra att storföretagen använder sin storlek för att pressa de mindre företagen. Företag ska inte utnyttja varandra som banker, säger Jens Rohde, ledamot i EU-parlamentet för Venstre, till Jyllands-Posten.

Även näringsminister Maud Olofsson ser problematiken:

– Vi gör allt vad vi kan för att få till stånd en europeisk överenskommelse på det här området. Får vi det så kommer betalningstiderna att kortas, säger hon.