Almi dubblade lånen när bankerna sa nej

Annika Rosell

Publicerades: 12 mars, 2009

Nyutlåningen till företag från statliga Almi har nästintill fördubblats jämfört med för ett år sedan. Och det är allt större företag som behöver låna, eftersom de  har fått nej på banken.

Bankernas åtstramning av utlåningen har lett till att allt fler företag nu söker finansiering genom statliga Almi. Hittills i år har Almi lånat ut 570 miljoner till små och medelstora företag. Det rapporterar Sveriges Radio.

Almis finansdirektör, Anna Hallberg, säger att det också är en annan typ av företag som behöver hjälp.

– Det är stor skillnad mot tidigare. Nu är det är lite större företag med relativt många anställda och som tidigare fått bankfinansiering fullt ut som kommer  till oss och begär kompletterande finansiering.

Almi ägs av staten och har i uppgift att ge råd och låna ut pengar till företag som omsätter maximalt 50 miljoner euro. Genomsnittslånet hos Almi ligger nu på 800 000 kr, vilket också det är dubbelt så mycket jämfört med för ett år sedan. Och det trots att räntan hos Almi ligger 1-2 procentenheter över bankernas företagsräntor.

I spåren av den högre utlåningen räknar man på Almi också med allt fler och större kreditförluster.