<![CDATA[]]>

Anställ – och få 890 kronor i stöd

Camilla Björkman

Publicerades: 7 januari, 2011

Nu höjs ersättningstaket tillfälligt för dig som anställer en person som har svårt att få ett vanligt jobb, från 750 kronor till 890 kronor per dag. Även anställningsstödet för nyanlända invandrare höjs.

Funderar du på att anställa? Från och med 1 februari 2011 sker tre ändringar som påverkar småföretagare som har eller funderar på anställningsstöd. Anställningsstöd är ett ekonomiskt stöd till dig som arbetsgivare för att stimulera dig att anställda personer som har svårt att få ett vanligt jobb.

De tre förändringarna är:

1. Du får ökat stöd om du anställer någon som har problem att få jobb
För deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin höjs nu ersättningstaket från 750 kronor till 890 kronor per dag, och upp till 85 procent av lönekostnaden. Samtidigt förlängs kvalificeringstiden för den arbetssökande till sex månaders deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin, vilket för de allra flesta motsvarar en total arbetslöshetsperiod på cirka två år.

 Detta för att vara säkra på att stödet riktas mot arbetslösa med mycket svag förankring på arbetsmarknaden. Det ökade stödet är tillfälligt under 2011 och 2012. Läs mer här.

Exempel: Om du anställer en person som deltar i det här programmet kan du nu få bidrag till 85 procent av lönen, dock max 890 kronor per dag. 

2. Du får ökat stöd om du anställer en nyanländ invandrare
Subventioneringsgraden för instegsjobb, det vill säga jobb för nyanlända invandrare, höjs från 75 till 80 procent av lönekostnaden. Ersättningstaket höjs från 750 till 800 kronor per dag.

 Den här förändringen är permanent. Läs mer här.

Exempel: Om du anställer en nyanländ invandrare betyder det att du kan få 80 procent av den personens lön i bidrag, dock max 800 kronor per dag.

3. Du får pengar för handledning
För båda ovanstående punkter gäller att du får ett ekonomiskt stöd för handledning om 50 kronor per dag, under de tre inledande månaderna.