”Bankerna missgynnar oss småföretagare”

Anders Andersson

Publicerades: 19 mars, 2009

 Bankerna gynnar storföretagen på småföretagens bekostnad. Det anser mer än var tredje småföretagare i en ny undersökning. Många av dem har fått sina krediter uppsagda den senaste månaden.

För att belysa hur finanskrisen slår mot företagen har Företagarna låtit SKOP genomföra en undersökning. Resultat från undersökningen visar att finanskrisen drabbat småföretagen hårt:

  • Under de senaste tre månaderna har fyra procent av företagen fått hela eller delar av sina krediter eller lån uppsagda. Det är en fördubbling sedan december. För företag med 1-9 anställda är den siffran 5 procent.
  • 28 procent svarar att det har blivit svårare eller helt omöjligt att få nya krediter eller lån under de senaste tre månaderna.
  • 36 procent anser att bankerna har gynnat de stora företagskunderna på de små företagens bekostnad.
  • Endast 35 procent av företagen har fått sänkta räntor i år, trots riksbankens rekordsänkning av reporäntan.
  • Var fjärde undersökt företagare har fått egna betaklningssvårigheter på grund av att deras kunder förlängt betalningstiden – fler än i december när siffran var 19 procent.

”Hur anser du att bankerna behandlat små och stora företag under finanskrisen”, frågade SKOP.

Hela 36 procent av de tillfrågade sbarade att de anser att bankerna gynnat sina stora företagskunderna på de små färetagens bekostnad. Enbdast 1 procent ansåg att de små gynnats.

Läs hela rapporten här