<![CDATA[]]>

Därför halverade Riksbanken räntan

Anders Andersson

Publicerades: 21 april, 2009

Riksbanken sänkte i dag reporäntan till den lägsta nivån någonsin – 0,5 procent. Det är en halvering från den gamla rtekordlåga nivån på 1 procent.

Sänkningen var precis så stor som majoriteten av experterna räknat med. I den tremåndersräntan för bolån har har därför en del av sänkningen redan räknats in. Men de flesta banker sänkte räntan ytterligare under tisdagen – och tremånaderräntan ligger nu under 2 procent.

Se här vad boräntan just nu är.

Checkkrediter och andra krediter med rörlig ränta bör också snarast sänkas efter riksbankens besked. Sparkontoräntan kan också komma att sänkas något. Ser här var inlåningsrtäntan nu är lägst.

Riksbanken förklarar sitt beslut så här:

– Det är nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på 2 procent.

Riksbankens ledamöter var inte enig om att halvera räntan:

– Lars E.O. Svensson reserverade sig mot beslutet och förordade en sänkning av reporäntan till 0,25 procent och att reporäntan hålls på denna låga nivå en längre tid, några kvartal in i 2011, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

– Det är intressant att notera att Lars E O Svensson, som är teoretikern bakom Riksbankens ramverk, reserverar sig och vill se ännu lägre räntor, säger Henrik Mitelman, chefanalytiker på SEB till TT.

” Lågkonjunkturen fördjupas”

Riksbanken ger en dyster framtidsbild:

– Den försämrade ekonomiska utvecklingen i världen drabbar Sverige hårt. Exporten föll kraftigt mot slutet av förra året. Läget på arbetsmarknaden har försämrats snabbt och hushållens konsumtion har utvecklats svagt. De senaste månadernas utfall och förtroendeindikatorer tyder på att nedgången i konjunkturen blir ännu djupare än den bedömning som Riksbanken gjorde i februari.

 Inflationen är nu nästan noll:

– Inflationen  faller mycket snabbt under 2009. Det beror till stor del på Riksbankens snabba räntesänkningar.  Om effekterna av förändrade bostadsräntor utesluts utvecklas inflationen mer stabilt och ligger nära målet på 2 procent under större delen av prognosperioden. Att inflationen hålls uppe beror på låg produktivitet och den svaga kronan, skriver Riksbanken.

Låg reporänta till 2011

Riksbanken vill ha låg ränta ända till 2011:

– För att motverka att produktion och sysselsättning blir alltför svag och för att klara inflationsmålet på 2 procent behövs en lägre reporänta och räntebana. Men när reporäntan är på så låga nivåer måste man väga in att det kan få negativa effekter på hur de finansiella marknaderna fungerar. Räntan väntas ligga kvar på en låg nivå till början av 2011. Skulle konjunkturen försämras mer än väntat framöver har Riksbanken möjlighet att vidta andra åtgärder.

Detta kan betyda att den långa boräntan sjunker.