<![CDATA[]]>

De vet att sänkta avgifter fungerar

Camilla Björkman

Publicerades: 17 november, 2010

En ny undersökning visar att sänkta arbetsgivaravgifter är den största moroten för att anställa. Småföretagarna Denis Andersson och Mikael Cwyl kan skriva under på att det fungerar. De har bara anställt unga, invandrare och långtidsarbetslösa och därmed fått sänkta avgifter.

Sex av tio småföretagare med upp till tio anställda tycker att höga arbetsgivaravgifter är det främsta hindret till att växa. Det bekräftar en tidigare undersökning gjord av FöretagarFörbundet som visade att sänkta avgifter är den faktor som småföretagarna själva tror skulle bidra till tillväxt.

Småföretagarna Denis Andersson och Mikael Cwyl, som driver företaget Västia Parkering, har bevis på att så är fallet. De har bara anställt personer för vilka regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften: unga, invandrare och långtidsarbetslösa.

– Vi var jätterädda för att anställa. Men så fick vi chansen att ta in en person med särskilt anställningsstöd, utan LAS. Det var steget till att vi vågade, säger Denis Andersson till Driva Eget.

Anställningen föll väl ut och Denis och Mikael tog in fler personer. Idag är de glada att de har kunnat använda sig av de olika stödprogrammen hos Arbetsförmedlingen för att få sänkta arbetsgivaravgifter.

– Vi hade aldrig haft förutsättningar att växa som vi gjort om vi inte haft den möjligheten. Vi är glada och våra anställda är glada eftersom de har en sysselsättning. Det är en win-win för alla, säger Denis.

Han uppmanar andra företagare att göra samma sak. Men påpekar också att man ska vara beredd på att det ibland kan ta lite längre tid att få in personerna på jobbet, till exempel om det finns språksvårigheter.

– Sedan flyter det på jättebra. Idag har vi en fantastisk personal som är lojala och gör att vi får trygghet och har tid att jobba med det vi gör. Våra anställda är ryggraden i företaget.

Men även om de nuvarande stöden är bra borde politikerna titta på andra sätt att sänka avgifterna, tycker Denis.

– Frigör du resurser för företagaren skapar det tillväxt. Det är nästan ett större ansvar att ha en anställd än att skaffa barn, så allt som gör det lite lättare och mindre krångligt att anställa är positivt för oss företagare.

Så får du sänkta arbetsgivaravgifter:

Nystartsjobb. Om du anställer en person som varit borta från arbetslivet i mer än ett år (sex månader för ungdomar) kan du få ett ekonomiskt stöd på ett belopp som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften (62,84 %). Om du anställer en ung person mellan 20-26 år kan du få ett belopp som motsvarar arbetsgivaravgiften (31,42 %). Läs mer här.

Lönebidrag. När du anställer en person med nedsatt arbetsförmåga kan du kompenseras med en i förväg fastställd summa. Läs mer här (klicka på ”lönebidrag” till höger.

Här finns fler alternativ och mer information om stödprogram för dig som vill anställa.