Fler aktiebolag efter sänkt kapitalkrav

Camilla Björkman

Publicerades: 4 maj, 2010

Efter sänkningen av kapitalkrav i aktiebolag har antalet nya aktiebolag skjutit i höjden. Under april 2010, då sänkningen gick igenom, startades hela 20 procent fler aktiebolag, jämfört med samma period förra året. Även nyföretagandet har ökat med 9,8 procent sedan årsskiftet.

Det har nu gått en tid sedan kravet på kapitalinsats i aktiebolag sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Avsikten var att fler skulle ha möjlighet att starta aktiebolag.

Sänkningen gav utdelning direkt. Under april 2010 registrerades 2 073 aktiebolag hos Bolagsverket jämfört med 1 701 samma månad förra året. Det ger en ökning med 21,9 procent. Ökningen av antalet aktiebolag de tre första månaderna i år låg på 3,6 procent. Det visar färsk statistik som Visma Spcs sammanställt från Bolagsverket.

Dessutom fortsätter nyföretagandet att öka, visar nya siffror från Nyföretagarcentrum och Bolagsverket. Under januari-april nyregistrerades 21 063 företag, jämfört med 19 179 under samma period 2009. Det är en ökning med 9,8 procent. Störst är ökningen i Gävleborgs och Västerbottens län för. Båda har fått mer än 20 procent nya företag i år.