<![CDATA[]]>

Fler företag noll kreditvärdighet

Camilla Björkman

Publicerades: 25 januari, 2010

Antal svenska aktiebolag som är ”ej kreditvärdiga” ökade med 9,4 procent förra året. Störst är ökningen i Jönköpings län, men för alltfler företag över hela landet är det i princip omöjligt att låna.

Den 1 januari i år fanns det 85 059 svenska aktiebolag som inte var kreditvärdiga – en ökning med 9,4 procent sedan förra året. Detta enligt en ny rapport från kreditvärderingsbolaget Soliditet. Av alla aktiebolag som tilldelats kreditrating av dem saknar en tredjedel kreditvärdighet. För ett år sedan var motsvarande andel 26,8 procent.

– Det är en snabb ökning som visar en tuff och dyster verklighet ute bland företagen. För 29 procent av Sveriges aktiebolag är det idag i princip omöjligt att låna pengar, oavsett om lånen ska gå till investeringar eller för att överbrygga lågkonjunkturen, säger Krister Jörlén.

Jönköpings län, som har en stor andel småföretagare, står för den största ökningen med 16,1 procent. Därefter kommer Gotland med 15,3 procent och Västernorrland med14,8 procent.

– Jönköpings län har drabbats relativt hårt av lågkonjunkturen. Där finns många underleverantörer till exportindustrin, inte minst till de krisdrabbade fordonstillverkarna, säger Krister Jörlén.

Nästan hälften av företagen i hotell- och restaurangbranschen inte är kreditvärdiga. Men för den procentuellt största ökningen av företag som saknade kreditvärdighet under 2009 står el, gas, värme- och finansbranscherna med 20,8 respektive 15,8 procent.

Enligt Krister Jörlén betyder de nya siffrorna att konkurserna för 2010 kommer att öka. Något som även UC menar i en ny rapport – och spår att antalet företagskonkurser väntas öka med fem procent under 2010. Läs mer om det här.