<![CDATA[]]>

Hotell och restaurang betalar sent

Camilla Björkman

Publicerades: 17 oktober, 2011

15 procent av företagen inom hotell- och restaurangbranschen har betalningsanmärkningar, visar en ny undersökning. Däremot betalar jordbruksföretagen i tid.

Av drygt 29 000 företag inom hotell- och restaurangbranschen har 15 procent betalningsanmärkningar idag.

– Det kanske inte är så anmärkningsvärt att just den branschen är hårt drabbad av betalningsanmärkningar. Det är en konjunkturkänslig bransch med många små och medelstora företag, säger Krister Jonsson, Sverigechef för Creditsafe Sverige, som har gjort undersökningen.

Andra branscher där betalningsanmärkningar ligger relativt högt – mellan 13 och 14 procent – är byggindustri, vattenverk/reningsverk/ avfallsanläggningar och företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.

Jordbruket, skogsbruk och fiske har däremot hög betalningsmoral – bara 3 procent av 235 000 har betalningsanmärkningar.

Enligt Krister Jonsson beror det på att affärsmodellen är förhållandevis enkel och lättare att hantera än hotell eller restaurang, där betalningstransaktionerna är många:

– Konjunkturkänsligheten är heller inte så märkbar inom jordbruk, skogsbruk och fiske.