Köpfest på mat och vin

Redaktionen

Publicerades: 28 maj, 2009

 

Mitt i krisen handlar svensken som aldrig förr – mest mat och alkohol. Det visar statistiken över detaljhandeln under april. För dagligvaruhandeln var tillväxten i april den starkaste genom tiderna.

I år inföll påsken i april, vilket givetvis betydde att svensken handlade mer mat. Det visar statistik från Handelns Utredningsinstitut, HUI Men även med påsken borträknad ur statistiken ökade matinköpen mer än på många månader.

Det här borde glädja alla livsmedelshandlare, däremot kan man säkert hålla sig för skratt i sällanköpshandeln, även om utvecklingen i april var mindre svag än tidigare.

Allra mest ökade dock försäljningen på Systembolaget, vilket också delvis förklaras av påsken, men i ännu högre grad av försvagad krona vilket har gett högre priser. Dessutom var vädret vackert, vilket alltid påverkar alkoholinköpen. Ökningen under april låg på hela 22,9 procent.

Hittills i år (januari-april) ligger tillväxten på 1,1 procent i löpande priser, en utveckling som hålls uppe av dagligvaruhandelns tillväxt men också av sporthandeln som hittills i år ökat med knappt 8 procent.

Däremot går det trögare för andra branscher. Svagast är utvecklingen inom de kapitaltunga branscherna möbel- och byggvaruhandel. Läs mer om utvecklingen i andra branscher här.