Nu blir det värre för dig att få betalt

Anders Andersson

Publicerades: 14 juli, 2009

I spåren av lågkonjunkturen blir det allt värre för småföretagen att få betalt. Under juni ökade antalet betalningsförelägganden med 60 procent, enligt kreditupplysningsföretaget Synas konjunkturbarometer.

Under första halvåret i år ökade antalet betalningsförelägganden till drygt 24 000 eller med 44 procent jämfört med samma period i fjol. Enbart i juni var ökningen 60 procent, vilket är den hittills högsta i år.

? Normalt sett brukar antalet betalningsförelägganden minska inför sommaren för att sedan öka under hösten. Men lågkonjunkturen biter nu allt hårdare och det ser ut som många företag kommer få svårt att få betalt även under sommaren. Företagen verkar nu också vara mer observanta med att så snabbt som möjligt få betalt, säger Harald Stjerna, ansvarig för Synas konjunkturbarometer, till TT.

Innan kronofogden går med på att bevilja ett betalningsföreläggande har företagen skickat ut påminnelser och vänt sig till inkassoföretag för att sedan till sist vända sig till kronofogden, som gör en egen undersökning och eventuellt beslutar om ett betalningsföreläggande.

– Det är ganska lång väg för företaget innan kronofogden till sist går med på att bevilja ett betalningsföreläggande och de här siffrorna visar hur allvarligt läget nu är för många företag, säger Harald Stjerna.

Ökningen i juni gäller samtliga län utom Gotland. Det är ovanligt med en ökning i så många län samtidigt men under 2009 har det redan hänt två gånger, både i mars och juni.

I Kronobergs, Värmlands, Jämtlands och Norrbottens län är antalet beviljade betalningsförelägganden dubbelt så högt som förra året, eller ännu högre. I storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne har antalet ökat kraftigt och ligger på mellan 60-70 procent.

Andra undersökningar visar att stora företag i allt högre grad drar ut på sina betalningar, och nyligen uppmanade finansmarknadsminister Mats Odell alla statliga myndigheter att betala sina räkningar i tid.

– Småföretag ska inte agera bank åt offentliga aktörer, sa Odell.

Missade betalningar och konkurser bland kunder orsak stora problem för många småpföretagare. Tre av tio småföretag har tappat kunder på grund av konkurser det första halvåret 2009, visar en undersökning bland Visma Infolines läsare. Det är en ökning med nästan 50 procent sedan årsskifte.

? Det är en lika beklaglig som naturlig följd av att antalet konkurser ökat i en oroväckande takt ända sedan slutet av förra året, säger Visma Spcs vd Rolf Dahlberg i en kommentar till resultatet.

Halvårsenkäten från Visma Spcs visar dock att optimismen trots att allt finns kvar bland landets småföretagare. Drygt åtta av tio tror fortfarande mer på sitt eget företag än på landets ekonomi i allmänhet.

För att övervintra lågkonjunkturen har 55 procent dragit ner på sina investeringar under våren jämfört med 37 procent när finanskrisen slog till förra hösten. Trots återhållsamheten får konjunkturen effekt på småföretagarnas resultat.